Moja budućnost! Moj izbor!

30. april, 1. i 2. maj, 2018. - Neradni dani na IUS-u

30. april, 1. i 2. maj, 2018. - Neradni dani na IUS-u

Datum:

Srijeda, April 25, 2018 - 16:51

Na osnovu člana 120. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13 - Prečišćeni tekst), člana 39. Zakona o radu (''Službene novine Federacije BIH'',  broj: 22/16,) i člana 17. Pravilnika o radu Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, rektor Internacionalnog univerziteta u Sarajevu donosi sljedeću

ODLUKU

I

Ponedjeljak, 30.04.2018. godine se proglašava neradnim danom na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu, zbog obilježavanja 1. Maja, internacionalnog praznika rada.

II

Na ovaj dan se neće održavati nastava niti će raditi administrativne službe univerziteta.

III

Uvodi se preraspodjela radnog vremena na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu za svo nastavno i administrativno osoblje, koja se sastoji u tome da se sve nastavne i administrativne aktivnosti na Internacionalni univerzitet u Sarajevu nadoknađuju u subotu, 12.05.2018. godine po utvrđenom rasporedu od ponedeljka.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe