Moja budućnost! Moj izbor!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Master Thesis Defense: Alina Dizdarević

Master Thesis Defense: Alina Dizdarević

Datum:

Petak, Septembar 14, 2018 - 04:06

U skladu sa članom 20. Pravila studiranja drugog ciklusa studija na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu, Fakultet menadžmenta i javne uprave izdaje sljedeće

 

OBAVJEŠTENJE

 

 

Student drugog ciklusa studijskog programa Međunarodno poslovanje i finansije, Alina Dizdarević, će dana 20.09.2018. godine u 10:00 sati u prostoriji za sastanke Fakulteta menadžmenta i javne uprave vršiti odbranu svoga magistarskog rada pod nazivom

 

THE ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF INFORMAL COMPETITION ON FORMAL FIRMS: THE CASE OF INFORMAL SECTOR IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

 

 

Odbrana magistarskog rada je javna.

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe