Moja budućnost! Moj izbor!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Master Thesis Defense: Alina Dizdarević

Master Thesis Defense: Alina Dizdarević

Datum:

Petak, Septembar 14, 2018 - 04:06

U skladu sa članom 20. Pravila studiranja drugog ciklusa studija na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu, Fakultet menadžmenta i javne uprave izdaje sljedeće

 

OBAVJEŠTENJE

 

 

Student drugog ciklusa studijskog programa Međunarodno poslovanje i finansije, Alina Dizdarević, će dana 20.09.2018. godine u 10:00 sati u prostoriji za sastanke Fakulteta menadžmenta i javne uprave vršiti odbranu svoga magistarskog rada pod nazivom

 

THE ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF INFORMAL COMPETITION ON FORMAL FIRMS: THE CASE OF INFORMAL SECTOR IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

 

 

Odbrana magistarskog rada je javna.

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Obavještenja

2019-07-01 14:46

2019-07-01 14:39

2019-07-01 14:29

2019-07-01 14:22

2019-11-12 10:38

2019-11-04 09:59

2019-10-31 13:46

2019-09-23 11:32

2019-09-18 13:32

2019-09-16 15:53

2019-09-12 10:47

2019-09-12 10:46

2019-09-12 10:44

2019-09-12 10:42

2019-09-12 10:40

2019-09-05 11:28

2019-08-30 09:30

2019-08-30 09:24

2019-08-30 09:23

2019-08-30 09:22

2019-08-30 09:21

2019-08-30 09:19