Moja budućnost! Moj izbor!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

OBAVJEŠTENJE ZA PRISTUPNO PREDAVANJE

OBAVJEŠTENJE ZA PRISTUPNO PREDAVANJE

Datum:

Srijeda, Juni 2, 2021 - 13:06

Povodom javnog konkursa (objavljenog 21.04.2020. godine) za izbor 1 (jednog) izvršioca u naučnonastavno zvanje asistent, za naučnu oblast „Menadžment“, u radni odnos sa punim radnim vremenom na Fakultetu menadžmenta i javne uprave Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, obavještavaju se svi zainteresirani da će, u skladu sa članom 106. stav (7) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 33/17, 35/20 i 40/20), biti održano pristupno predavanje kako slijedi:

 

 

KANDIDAT

DAN, VRIJEME, MJESTO ODRŽAVANJA

TEMA PREDAVANJA

Hamza Smajić

Petak, 04. 06.2021, s početkom u 11:00 sati, online putem MS Teams

Introduction to Marketing

 

Svi zainteresirani koji žele prisustvovati online predavanju, istom mogu pristupiti putem poveznice:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWMxMjY3ZTctYzg5NS00NTFjLWJkNGMtNDAyMjJkMDJjYTE3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222f2dcb5d-f3e1-4f33-8584-dcacd25d604d%22%2c%22Oid%22%3a%22b0f23350-5249-4bae-84e7-c897b1435f7e%22%7d

 

Za više informacija možete kontaktirati predsjednicu komisije za izbor na email: eknezovic@ius.edu.ba.

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe