Moja budućnost! Moj izbor!

Odbrana doktorske disertacije ŠADI FADDA

Odbrana doktorske disertacije ŠADI FADDA

Datum:

Petak, Februar 9, 2018 - 16:03

FAKULTET MENADŽMENTA I JAVNE UPRAVE

DEKAN 

 

Broj: IUS-FBA-07-374/2018

Datum: 09.02.2018. godine

 

U skladu sa članom 71. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), a u vezi sa članom 28. Pravila studiranja trećeg ciklusa studija na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu i odobrenjem Rektora Internationalnog univerziteta u Sarajevu, Dekan Fakulteta menadžmenta i javne uprave, donosi sljedeću:

 

O D L U K U

I

Student trećeg ciklusa studijskog programa “Ekonomija”  ŠADI FADDA branit će doktorsku disertaciju pod nazivom: NONPARAMETRIC APPROACHES IN INDEX OPTION PRICING”.

 

II

Odbrana će se održati dana 16.02.2018. godine u 14:00 sati u glavnom amfiteatru Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (u prizemlju zgrade “A”).

III

Odbrana doktorske disertacije je javna.

IV

Zainteresirani mogu izvršiti uvid u disertaciju na Fakultetu menadžmenta i javne prave.

 

 

 

D E K A N

Prof. dr. SENCER YERALAN


1 x PR SlužbaDostavljeno:

1 x Internet stranica

1 x Studentska služba

1 x a/a

 

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe