Moja budućnost! Moj izbor!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Odbrana master teze: Ajla Smaka

Odbrana master teze: Ajla Smaka

Datum:

Utorak, Septembar 4, 2018 - 16:41

U skladu sa članom 20. Pravila studiranja drugog ciklusa studija na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu, Fakultet menadžmenta i javne uprave izdaje sljedeće

 

OBAVJEŠTENJE

 

 

Student drugog ciklusa studijskog programa Međunarodni odnosi, Ajla Smaka, će dana 06.09.2018. godine u 16:00 sati u prostoriji za sastanke Fakulteta menadžmenta i javne uprave vršiti odbranu svoga magistarskog rada pod nazivom

 

THE CORRELATION BETWEEN DOMOCRACY AND GENDER EQUILITY IN MEMBER STATES OF THE OIC

 

Odbrana magistarskog rada je javna.

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe