Moja budućnost! Moj izbor!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Odbrana master teze: Marc Josep Montany Daufi

Odbrana master teze: Marc Josep Montany Daufi

Datum:

Utorak, Septembar 4, 2018 - 16:46
Pogledajte prilog

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

U skladu sa članom 20. Pravila studiranja drugog ciklusa studija na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu, Fakultet menadžmenta i javne uprave izdaje sljedeće

 

OBAVJEŠTENJE

 

 

Student drugog ciklusa studijskog programa Međunarodni odnosi, Marc Josep Montany Daufi, će dana 07.09.2018. godine u 12:00 sati u prostoriji za sastanke Fakulteta menadžmenta i javne uprave vršiti odbranu svoga magistarskog rada pod nazivom

 

TORTURE IN SPAIN: POLITICAL AND SOCIA ACCEPTANCE

 

Odbrana magistarskog rada je javna.

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe