Skip to main content

Otvoreni obrazovni resursi (OER)

Internacionalni univerzitet u Sarajevu

Otvoreni obrazovni resursi (OER)

Po UNESCO-u, “Otvoreni obrazovni resursi (OER) su materijali za učenje, podučavanje i istraživanje u bilo kojem formatu i mediju koji su u javnom vlasništvu ili su pod autorskim pravima koji su objavljeni pod otvorenom licencom, koji dozvoljavaju besplatan pristup, ponovnu upotrebu, ponovnu svrhu, te prilagođavanje i preraspodjelu od strane drugih.”

Internacionalni univerzitet u Sarajevu

IUS događaji