Skip to main content

Dr. Admir Mulaosmanović
Vanredni profesor (IUS izbor u zvanje/saradnik) Dr.

Education

DegreeFaculty/ProgramUniversityYear

PhD

Faculty of Philosophy

University of Zagreb

2012

MSc.

Faculty of Philosophy

University of Zagreb

2008

BA

Faculty of Philosophy

University of Sarajevo

2004

Academic Experience

TitleFaculty/ProgramUniversityPeriod

Assistant

Institute for History

University of Sarajevo

2006-2010

Higher assistant

Institute for History

University of Sarajevo

2010-2013

Assist. Professor

Institute for History

University of Sarajevo

2013-2016

Assist. Professor

FAculty of Arts and Social Sciences/Social and Political Sciences

International University of Sarajevo

2016-

Administrative Experience

TitleFaculty/ProgramUniversityPeriod

Program coordinator

Faculty of Arts and Social Sciences

International University of Sarajevo

May 2016-Februry 2017

Manager

Balkan Studies Center

International University of Sarajevo

November 2017-

Manager

Balans Think Tank

 

2015-2017

PUBLICATIONS

Books

 • Mulaosmanović, A. 2010: Bihaćka krajina 1971.-1991. Utjecaj politike i političke elite na privredni razvoj. Sarajevo. Institut za istoriju
 • Mulaosmanović, A. 2013: Iskušenje opstanka. Izetbegovićevih deset godina 1990-2000. Sarajevo: Dobra knjiga
 • Mulaosmanović-Džunuzović 2015: Umjernost u politici i djelovanju Alije Izetbegovića. Sarajevo: Mladi muslimani
 • Mulaosmanovic, A 2017: Hayatta-Kalma-Imtihani. Ankara: HECE (Turkish translation)

Articles

 • Mulaosmanović A . 2004. Kraljica Katarina. Mit u nastajanju. https://folk.uio.no/palk/Dubrovnik/Admir%20Mulaosmanovic%20-%20essay.htm
 • Mulaosmanović, A. 2008: "Nova izvorna saznanja o političkom kontekstu "Afere Agrokomerc". Utjecaji na razvoj tvornice u svjetlu odbrambenog koncepta SFRJ". Historijska traganja 1: 177-206.
 • Mulaosmanović, A. 2008: "Prilog proučavanju privrednih i demografskih kretanja na bihaćkom području od 1948. do 1961. godine". Historijska traganja 2, 209-204.
 • Mulaosmanović, A. 2008: "Stereotip, mit, zločin. Srpska propaganda u Jugoslaviji u drugoj polovini osamdesetih godina XX stoljeća". Istraživanja 3, 89-100.
 • Mulaosmanović, A. 2009: "Nacionalni identitet u kontekstu izraženog regionalnog identiteta i političkih potresa u Bihaćkoj krajini". U: Rasprave o nacionalnom identitetu Bošnjaka. Institut za istoriju: 137-152.
 • Mulaosmanović, A. 2011: "Razvoj Agrokomerca u svjetlu odbrambenog koncepta ONO". U: Bošnjačka pismohrana 32 – 33: 368-390.
 • Mulaosmanović, A. 2012: "Sjećanje pripadnika Handžar divizije". U: Bošnjaci i Drugi svjetski rat (zbornik radova). Mladi Muslimani: 152-161.
 • Mulaosmanović, A. 2012: "Plan Kontakt-grupe i politika Alije Izetbegovića 1994. godine". Prilozi 41: 203-222.
 • Mulaosmanović, A. 2012: "Nastanak autonomne pokrajine Zapadna Bosna". Historijska traganja 9: 87-103.
 • Mulaosmanović, A. 2012: "Na putu ka nezavisnosti. Referendum u Bosni i Hercegovini". Historijska traganja 10: 203-231.
 • Mulaosmanović, A. 2012: "Plan Kontakt grupe i Izetbegovićeva politika 1994. godine". Prilozi  41: 203-222.
 • Mulaosmanović, A. 2013: "Određene mis/percepcije i pogrešne interpretacije bošnjačke pozicije i odnosa Bošnjaka prema nacističkoj i fašističkoj ideologiji" Bošnjačka pismohrana 36-37: 177-185.
 • Mulaosmanović A. 2013: "Identity Factory. Agrokomerc and population of Bihać Krajina". In: Brunnbauer, U./Grandits, H. (eds.): The Ambiguous Nation. Case Studies from Southeastern the 20th Century. Oldenburg Verlag Munchen: 77-102.
 • Mulaosmanović A. 2016: Izzetbegovic Aliya (1925-2003). Bosna-Hersek'in ilk cumhurbaskani, siyaset adami ve dusunur. Islam Ansiklopedisi EK 1. Istanbul: Turkiye Diyanet Vakfi
 • Mulaosmanović-Kulanić (2017): Kako smo glasali – šta naš čeka 2018-te? https://balans.org.ba/analiza-kako-smo-glasali-sta-nas-ceka-2018-te/ (analysis)

Reviews

 • Mulaosmanović, A. (2007): Bougarel,  X. Helms E. and Duijizings G. (eds) (2007) The New Bosnian Mosaic, Identities, Memories and Moral Claims in a Post-War Society. Hampshire, Burlington: Ashgate, 2007, Prilozi (36)
 • Mulaosmanović, A. (2008): Pappe, I (2008): Etničko čišćenje u Palestini. Bookline, Sarajevo, 346. Prilozi (37), 251 – 253.
 • Mulaosmanović A (2017): Antić-Kecmanović (2016): Istorija Republike Srpske. Beograd: NIP Nedeljnik Context. Journal of Interdisciplinary Studies (In preparation)

Forewords

 • Wachtel, A (2010), Stvaranje nacije, razaranje nacije. Bošnjačka asocijacija 33: Sarajevo
 • Džunuzović, A. (2009), Lanet olsun – Zločin nad Bošnjacima istočne Bosne. Mladi muslimani: Sarajevo

Editor

 • Marko A. Hoare (2015) Bosnia and Herzegovina. Genocide, Justice and Denial. CNS
 • Mulaosmanović A. (ed.) (2017) Bosna prije svega. Zbornik studentskih radova o Aliji Izetbegoviću. Muzej Alija Izetbegović-Mladi Muslimani-Fond Bošnjaci: Sarajevo