Skip to main content

Poruka rektora

Internacionalni univerzitet u Sarajevu
Internacionalni univerzitet u Sarajevu

Dragi studenti,

Zaista mi je zadovoljstvo svim našim novim i trenutnim studentima poželjeti dobrodošlicu na Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS). Univerzitetski život je jedan od najdragocjenijih i najznačajnijih perioda vašeg života, i veoma je važno da imate okruženje za učenje koje će vam dati podršku, izazove i prilike da se razvijate.

 

Odabir univerziteta je prva velika životna odluka koju ćete donijeti, a to je i ključna odluka koja će imati veliki utjecaj na vašu budućnost. Vaše iskustvo koje steknete na univerzitetu postavlja jake temelje i oblikuje različite aspekte vašeg života.

Rektor
Rektor

Prof. dr. Ahmet Yıldırım

IUS, zajedno sa svojim studentima, akademskim kadrom i osobljem iz različitih dijelova svijeta, je malen, ali profesionalan evropski univerzitet koji nudi privlačne lokalne i internacionalne akademske i društvene aktivnosti. 

IUS teži da omogući okruženje za učenje gdje će studenti imati podršku, ali i okruženje koje će zadovoljiti najviše svjetske standarde. Na IUS-u ćete steći neophodne kvalifikacije koje će proširiti vaše vidike, formirati doživotna prijateljstva i učenje kroz praksu.

Pored kvalitetnog obrazovanja koje pruža svojim studentima, naš univerzitet je također i regionalni akademski centar koji privlači naučnike i administrativno osoblje spremno da radi u internacionalnom okruženju. 

Usvajanjem strategija koje su u skladu sa misijom i vizijom koja daje prednost akademskom, intelektualnom, društvenom i kulturnom obogaćivanju regiona, IUS stvara harmonične veze sa svojim susjedima.

Saradnja sa univerzitetima u regioinu i širom svijeta predstavlja mirno i ugodno akademsko okruženje usmjereno na učenje. Mi smo “šira porodica” u pružanju obrazovanja nezavisnim mladim ljudima spremnim na saradnju, promjene i razvoj.  

 

IUS su vrata ka globalnim prilikama i širem pogledu na svijet, a međunarodni tim IUS-a je posvećen tome da vaše iskustvo učini izuzetnim.

Želim vam sve najbolje na izvanrednom velikom akademskom putovanju na IUS-u. 

 

Prof. dr. Ahmet Yıldırım, rektor

Internacionalni univerzitet u Sarajevu
Internacionalni univerzitet u Sarajevu

IUS događaji

Moja budućnost! Moj izbor!
Moja budućnost! Moj izbor!

Internacionalni univerzitet u Sarajevu

"Oznaka obrazovanog uma je da bude u stanju da zamisli misao, a da je ne prihvati." - Aristotel

Internacionalni univerzitet u Sarajevu - Najbolji privatni univerzitet u Bosni i Hercegovini