Moja budućnost! Moj izbor!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Poruka Rektora

Poruka Rektora


Dragi studenti,

Internacionalni univerzitet u Sarajevu je visokoškolska ustanova i obuhvata studente iz 50 različitih zemalja, uključujući i one sa Balkana i iz Turske. IUS-ov kampus se nalazi na Ilidži u Sarajevu.

IUS, čije je programe potpunosti priznao YÖK (Vijeće visokog obrazovanja Turske) osnovan je kao prvi internacionalni univerzitet, prvi fondacijski univerzitet u Bosni i Hercegovini, a sada slavi svoj 14. rođendan.  Sa oko 2000 studenata, IUS ima šaroliku akademiju, te je mali ali kompetentan evropski univerzitet sa atraktivnim nacionalnim i internacionalnim akademskim i društvenim aktivnostima. U našem ogromnom kampusu na zelenoj Ilidži predstavljamo kontinuirane mogućnosti obrazovanja na našim dodiplomskim i diplomskim programima, kao i na programima dizajniranim u okviru ideala cjeloživotnog učenja „IUSLife“. Uz umjerene cijene studiranja, velikodušne stipendije i pristup koji nagrađuje uspjeh, IUS je sjajna zvijezda regiona.

Naš univerzitet napreduje formiranjem harmoničnih i pouzdanih odnosa sa regionom, i kroz planirane strategije u skladu sa misijama i vizijama koje daju prioritet akademskom, intelektualnom, društvenom i kulturnom unapređenju u regionu. Prihvatanjem međusobne saradnje sa univerzitetima u regionu i širom svijeta, predstavljamo miroljubivo, komforno i akademsko okruženje koje je usmjereno na učenje. Radimo kao „proširena porodica“ kako bi obrazovali nezavisne mlade ljude s širom vizijom, otvorene za saradnju, učešće, promjene i poboljšanje.

Naše vrijednosti su: poštovanje različitosti, poštenje, pouzdanost, pomirenje, konzistentnost, otvorenost za učešće, društvena odgovornost, posvećenost stalnom usavršavanju i stvaranju pozitivnih vrijednosti u društvu. IUS, kao međunarodna institucija za istraživanje i visoko obrazovanje, otvorena je za međunarodnu saradnju. Cilj nam je postati univerzitet koji daje prioritet obrazovanju za podsticanje proizvodnje u nauci i tehnologiji, kulturi, društvenom životu i umjetnosti. U skladu sa ovim ciljem, Internacionalni univerzitet u Sarajevu sa 21 odsjekom na 5 fakulteta - Fakulteta prirodnih i tehničkih nauka, Fakulteta umjetnosti i društvenih nauka, Fakulteta menadžmenta i javne uprave, Pravnog fakulteta i Edukacijskog fakulteta - obrazuje svoje studente za karijeru i život.

IUS, čija su infrastrukturna i laboratorijska ulaganja završena zahvaljujući velikodušnosti Fondacije tokom proteklih godina, nastaviće sa novim poboljšanjima.

Našim vrijednim studentima predstavljamo okruženje koje omogućava vaš akademski, profesionalni, društveni, kulturni i sportski napredak. Naš univerzitet, pružajući svojim studentima kvalitetno visoko obrazovanje, također je i atrakcija u regionu kao kompetentna akademska platforma za naučnike i administrativno osoblje koji žele raditi u međunarodnom okruženju.

Vi ste, također,  srdačno pozvani da budete sa nama u okviru ove multikulturalne i aktivne strukture IUS-a. Obećavamo da ćemo napraviti pozitivnu promjenu u vašoj budućnosti.

Prof. Dr. Ahmet Yıldırım, Rektor