Moja budućnost! Moj izbor!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Predavanje: Integracija preostalih zemalja Balkana u EU - Napredak i izazovi

Predavanje: Integracija preostalih zemalja Balkana u EU - Napredak i izazovi

Datum

Ponedeljak, Maj 19, 2014 - 08:00
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe