Moja budućnost! Moj izbor!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Prva Internacionalna Konferencija u Sarajevu na temu: ‘’Globalna kriza i države u tranziciji’’ u organizaciji FBA

Prva Internacionalna Konferencija u Sarajevu na temu: ‘’Globalna kriza i države u tranziciji’’ u organizaciji FBA

Datum

Četvrtak, Juni 19, 2014 - 10:00 to Nedelja, Juni 22, 2014 - 17:00

U periodu od 19. do 22. juna 2014. godine, u organizaciji Fakulteta menadžmenta i javne uprave održat će se prva Sarajevska međunarodna konferencija "Globalna kriza i države u tranziciji" na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS).

Cilj Konferencije je da analizira i razmatraju potencijalna rješenja za globalnu ekonomsku krizu, te perspektive za ekonomski rast ekonomija u tranziciji, te teške brojne socijalne probleme koji muče zemlje u tranziciji. Kao primjer, navode se nejednakosti i demografske promjene, osiguravanje hrane, opskrbu vode i energije, borbu protiv klimatskih promjena i siromaštva, poboljšanje kvalitete života i zapošljavanja, te pružanje javnih usluga na efikasaniji način.

Konferencija ima za cilj okupiti međunarodne naučnike i istraživače u polju ekonomije i drugih društvenih nauka za zemlje u procesu tranzicije, kako bi im ponudili forum za dijalog i razmjenu nedavnih istraživanja i ideja koje se odnose na izazove sa kojima se suočavaju zemlje u tranziciji u eri globalne ekonomske krize.

Uvodničari su:

- Dr. Barton A. Smith,  Univerzitet u Hjustonu (University of Houston)

- Dr. William Bartlett, Londonska škola ekonomije (London School of Economic)

Pored gore navednih tema, naučnici iz širokog spektra disciplina su dobrodošli da učestvuju na konferenciji, uključujući i one iz oblasti ekonomije i poslovnih studija, te političkih nauka i međunarodnih odnosa, geografije, historije, prava, psihologije, kulturoloških studija i drugih društvenih nauka. Paralelne sesije i paneli će biti organizirani u ovim područjima nauke. Molimo Vas da pošaljete svoje posebne panel zahtjeve Organizacionom odboru putem e-maila. Bitno je dodati još da će se uz subotu, 21. juna organizirati planirana posjeta gradu Mostaru i Blagaju, a u nedjelju, 22. juna organizirat će se posjeta Tunelu spasa. Za one koji žele prijaviti učešće iznos kotizacije će biti  objavljen na konferencijskoj web stranici.

 

Više informacija možete pronaći na: www.ius.edu.ba/fbaconference

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe