Moja budućnost! Moj izbor!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Saradnja

Saradnja

Međunarodno priznanje, popularizacija i atraktivnost našeg Univerziteta povećala se kroz veoma interesantne vrste razmjene, koje su dio aktivnosti Ureda za međunarodne odnose. Ured progresivno obavlja pregovore za potpisivanje Erasmus+ ugovora iz različitih naučnih oblasti, sa respektabilnim univerzitetima iz različitih regiona Evrope i Turske. Do početka 2016. godine, potpisano je: 53 protokola o saradnji sa univerzitetima, institucijama, centrima i kompanijama iz cijelog svijeta, kao i 90 bilateralnih sporazuma programa razmjene Mevlana i Erasmus+. Potpisivanjem ovih bilateralnih sporazuma, IUS je stekao pravo na mobilnost kako studenata, tako i administrativnog i akademskog osoblja, koji rade u različitim naučnim oblastima.