Skip to main content

Senat

Internacionalni univerzitet u Sarajevu

SENAT

  Prof. dr. Ahmet YILIDIRIM,  rektor

  Van. prof. dr. Kanita Karađuzović - Hadžiabdić, prorektor za međunarodnu saradnju i istraživanje

  Van. prof. Muhammed Yasir Göz, prorektor za opće poslove

  Van. prof. dr. Edin Jahić, dekan Fakulteta prirodnih i tehničkih nauka

  Van. prof. dr. Ervin Kovačević, dekan Fakulteta umjetnosti i društvenih nauka

  Van. prof. dr. Ena Kazić-Çakar, dekan Pravnog fakulteta

  Van. prof. dr. Emil Knezović, dekan Fakulteta menadžmenta i javne uprave 

  Van. prof. dr. Almasa Mulalić, dekan Edukacijskog fakulteta

  Doc. dr. Alma Hudović-Kljuno (predstavnik akademskog osoblja FENSA-a)

  Van. prof. dr. Joseph Kaminski, (predstavnik akademskog osoblja FBA-e)

  Van. prof. dr. Orkun Aydin (predstavnik akademskog osoblja FASS-a)

  Senior Assistant Dr. Mirza Ljubović (predstavnik akademskog osoblja FLW-a)

  Doc. dr. Dženana Bračković, (predstavnik akademskog osoblja FEDU-a)

  Hilal Karić, (direktor IUS Centra za cjeloživotno učenje)

  Mirnes Mešanović (predstavnik studenata I ciklusa studija)

  Belma Oruč (predstavnik studenata II ciklusa studija)

  Sufyan Musah (predstavnik studenata III ciklusa studija)