Moja budućnost! Moj izbor!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Stipendija i materijalna pomoć

Stipendija i materijalna pomoć

U cilju obezbjeđenja kvalitetnog upisa studenata, kao i podrške uspješnim studentima, Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) nudi stipendije za studiranje u veoma visokom procentu.

Mogućnosti stipendiranja za studente koji će se u akademskoj 2017-2018. godini upisati na programe prvog ciklusa studija: 

1- Stipendija uspjeha: 

Obuhvata stipendije koje se dodjeljuju u procentu od 100% a rezultat su položenog ispita organizovanog za učenike četvrtih razreda iz svih srednjih škola Bosne i Hercegovine. Ispit organizuje IUS u prostorijama svog kampusa na Ilidži.

U dole navedenoj tabeli je prikazan iznos koji će se plaćati za sve programe prvog ciklusa studija u skladu sa procentima ostvarene stipendije:

Procenti stipendija

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

35%

Iznos školarine u EURO valuti

Ne plaćaju

600

1200

1800

2400

3000

3600

3900

Iznos školarine u

KM valuti

Ne plaćaju

1173 KM

2345 KM

3520 KM

4694 KM

5867 KM

7040 KM

7627 KM

2- Stipendija potrebe:

Obuhvata stipendije koje se dodjeljuju redovnim studentima IUS-a koji imaju potrebu za pomoć proizašlu iz teškog stanja kao što je smrt člana porodice, bankrot porodičnog biznisa, prirodne nepogode, i slično. Studenti koji apliciraju za ovu stipendiju podnose zahtjev Rektoratu IUS-a zajedno sa pratećom dokumentacijom koja potvrđuje njihov status.

3- Stipendija za nadarene u sportu i umjetnosti:  

Podrazumijeva stipendije koje se dodjeljuju kao doprinos u smislu podrške natprosječno nadarenim i uspješnim studentima u oblasti sporta i umjetnosti, kao doprinos za razvoj sporta i umjetnosti u našoj zemlji i regionu. Studenti koji apliciraju za ovu stipendiju podnose zahtjev Rektoratu IUS-a zajedno sa pratećom dokumentacijom koja potvrđuje njihov status.

4- Porodična stipendija:

Obuhvata stipendije koje se dodjeljuju u procentu od 10% kandidatima koji seupisuju na IUS a na kojem već studira njegov/njen brat ili sestra.

5- Stipendija za zaposlenike:

Obuhvata stipendije koje se dodjeljuju uposlenicima IUS-a kao i svih drugih ustanova koje pripadaju SEDEF Fondaciji.

Opći podaci koji se odnose na Pravilnik o stipendiranju:

  • Procenti (iznosi) stipendija ostaju nepromijenjeni u toku 5 (pet) godina redovnog studija na IUS-u. Stipendije u procentima od 25%, 50% i 75% ne zavise od akademskog uspjeha studenata.
  • Stipendije u procentu od 100% zavise od akademskog uspjeha i studenti moraju održavati prosjek ocjena od 2,75 i više (u skali od 4,00) kako bi održali puni procenat stipendije.
  • Ukoliko prosjek ocjena studenata sa punim iznosom stipendije padne na manje od 2,75 stipendija se umanjuje na procenat od 75% i u istom se nastavlja do kraja trajanja obrazovanja.
  • Stipendije (generalno) se ne odnose na Pripremnu školu engleskog jezika (ELS). Troškovi školovanja za jednu godinu na ELS-u iznose 2240 eura.
  • Studenti koji su ostvarili punu stipendiju (100%) ne plaćaju školovanje na ELS-u za jednu godinu. Ukoliko ne završe za godinu dana, drugu godinu plaćaju u iznosu od 560 eura po levelu/sesiji.