Skip to main content

Strategija IUS-a

Internacionalni univerzitet u Sarajevu
Internacionalni univerzitet u Sarajevu

Strategija IUS-a

Strategija IUS-a za period 2022 - 2026

IUS Strategija

Internacionalni univerzitet u Sarajevu - Najbolji privatni univerzitet u Bosni i Hercegovini