Skip to main content

Strategija IUS-a

Internacionalni univerzitet u Sarajevu

Strategija IUS-a

Strategija IUS-a za period 2022 - 2026

IUS Strategija