Moja budućnost! Moj izbor!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Studentski domovi

Studentski domovi

U junu 2009. Internacionalni univerzitet u Sarajevu otvorio je prvu zgradu muškog studentskog doma smještajnog kapaciteta 220 osoba. U 2010. godini otvoren je i studentski dom za djevojke. Studentsi dom raspolaže sobama sa dva i sa pet kreveta. Svaka soba ima svoje kupatilo i većina njih ima vlastiti prostor za učenje.

Besplatna Wi-Fi mreža je osigurana na cijelom području kampusa.