Skip to main content

Vijeća

Internacionalni univerzitet u Sarajevu

IUS vijeća

Internacionalni univerzitet u Sarajevu

Etičko vijeće

  Van. prof. dr. Emil Knezović, prorektor za studentska pitanja, predsjedavajući,

  Van. prof. dr. Kanita Karađuzović-Hadžiabdić, prorektor za međunarodnu saradnju i istraživanje, član,

  Van. prof. dr. Edin Jahić, član,

  Doc. dr. Altijana Hromić- Jahjefendić, član,

  Doc. dr. Ena Kazić, član,

  Van. prof. dr. Selvira Draganović, član, i

  Student, Anes Kadić, član.

Internacionalni univerzitet u Sarajevu

Izdavačko vijeće

  Van. prof. dr. Kanita Karađuzović-Hadžiabdić (prema ovlastima koja su data imenovanjem na dužnost prorektora), predsjedavajući,

  Van. prof. dr. Benjamin Duraković, predstavnik FENS-a, član,

  Van. prof. dr. Dr. Ervin Kovačević, predstavnik FASS-a, član,

  Van. prof. dr. Dr. Fatma Aliye Mataraci, predstavnik FLW-a, član,

  Doc. Dr. Ali Abd Misreb, predstavnik FEDU-a, član,

  Doc. Dr. Šejma Aydin, predstavnik FBA-e, član, i

  Merima Arslankadić, rukovodilac biblioteke, sekretar Vijeća.

Internacionalni univerzitet u Sarajevu

Vijeće postdiplomskog studija

  Doc. dr. Ali Abd Almisreb (direktor Vijeća za postdiplomski studij)

  Van. prof. dr. Ognjen Riđić (predstavnik FBA-e)

  Van. prof. dr. Emine Yaman (predstavnik FEDU-a)

  Van. prof. dr. Leila Miller (predstavnik FENS-a)

  Redovni profesor dr. Muhidin Mulalić (predstavnik FASS-a)

  Van. prof. dr. Fatma Aliye Mataraci (predstavnik FLW-a)

Internacionalni univerzitet u Sarajevu - Najbolji privatni univerzitet u Bosni i Hercegovini

Featured Posts

Kontakt