Moja budućnost! Moj izbor!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Vijeće postdiplomskog studija

Vijeće postdiplomskog studija

  1. Assist. Prof. Dr. Ali Abd Almisreb (Graduate Council Director)
  2. Assoc. Prof. Dr. Ognjen Riđić (FBA representative)
  3. Assist. Prof. Dr. Emine Yaman (FEDU representative)
  4. Assoc. Prof. Dr. Leila Miller (FENS representative)
  5. Prof. Dr. Muhidin Mulalić (FASS representative)
  6. Assoc. Prof. Dr. Fatma Aliye Mataraci (FLW representative)