Skip to main content

Vijeće postdiplomskog studija

Internacionalni univerzitet u Sarajevu

Vijeće postdiplomskog studija

  Doc. dr. Ali Abd Almisreb (direktor Vijeća za postdiplomski studij)

  Van. prof. dr. Ognjen Riđić (predstavnik FBA-e)

  Van. prof. dr. Emine Yaman (predstavnik FEDU-a)

  Van. prof. dr. Leila Miller (predstavnik FENS-a)

  Redovni profesor dr. Muhidin Mulalić (predstavnik FASS-a)

  Van. prof. dr. Fatma Aliye Mataraci (predstavnik FLW-a)

Internacionalni univerzitet u Sarajevu - Najbolji privatni univerzitet u Bosni i Hercegovini

Featured Posts

Kontakt