Skip to main content

Obavještenje o pristupnom predavanju - Asistent za naučnu oblast građansko pravo

13.12.2022

PRAVNI FAKULTET

 

- KOMISIJA ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U ZVANJE SARADNIKA - ASISTENT ZA NAUČNU OBLAST GRAĐANSKO PRAVO -

 

U skladu sa članom 123. stav (6) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 36/22), Komisija imenovana odlukom Vijeća Pravnog fakulteta, broj: IUS-FLW-15-3323/22 od 12.12.2022. godine, dostavlja sljedeće

 

OBAVJEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU

 

Obavještavamo Vas da će pristupno predavanje na Pravnom fakultetu biti održano u okviru redovne procedure izbora u naučnonastavno zvanje asistenta za naučnu oblast Građansko pravo za kandidate koji nisu ranije sudjelovali u realizaciji nastavnog procesa na visokoškolskoj ustanovi.

 

Tema pristupnog predavanja: Testamentary inheritance

Datum održavanja pristupnog predavanja: Četvrtak, 15.12.2022. godine

Mjesto održavanja pristupnog predavanja: Conference Room (G.15) - A zgrada

 

Pristupno predavanje će se održati prema sljedećem rasporedu:

1. 14:00 – Muhemmed Huzeyfe Küçükaytekin

2. 14:30 – Sara Abdülkerim-Osmanović

           

Kandidati navedenu temu mogu prilagoditi svom području djelovanja i interesovanja, te predavanje ne bi trebalo trajati duže od 30 minuta.

Sve upite vezane za navedeno pristupno predavanje, kandidati mogu poslati predsjedniku komisije za izbor kandidata, gostujući van. prof. dr. Emir Sudžuka na email: esudzuka@ius.edu.ba

Pozivamo sve zainteresirane studente da uzmu učešće u pristupnim predavanjima kandidata.

International University of Sarajevo - The best private university in Bosnia and Herzegovina

Contact