Skip to main content

Obavještenje o pristupnom predavanju - Fakultet prirodnih i tehničkih nauka

25.10.2023

FAKULTET PRIRODNIH I TEHNIČKIH NAUKA 

   

OBAVJEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU

  

Povodom javnog konkursa (objavljenog 16.09.2023. godine) za izbor 2 (dva) izvršioca u naučnonastavnom zvanju asistent, za naučnu oblast „Računarske nauke“ na Fakultetu prirodnih i tehničkih nauka Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, obavještavaju se svi zainteresirani da će, u skladu sa članom 146. Statuta IUS-a, biti održano pristupno predavanje kandidata za izbor u zvanje, kako slijedi:

  

KANDIDAT

DAN, VRIJEME, MJESTO ODRŽAVANJA

TEMA PREDAVANJA

Nedim Kunovac

Petak, 27.10.2023. godine, s početkom u 10:00 sati, prostorija G.15 (prizemlje), zgrada A 

Natural Language Processing: A General Introduction 

 

 

 

FACULTY OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES

 

ANNOUNCEMENT OF THE INTRODUCTORY LECTURE

 

 

On the occasion of a public call (announced on September 16, 2023) for the appointment of 2 (two) staff members to the scientific-teaching title of an assistant, for the scientific field of “Computer Sciences” at the Faculty of Engineering and Natural Sciences of the International University in Sarajevo, all interested parties are informed that, in accordance with Article 146 of the IUS Statute, an introductory lecture of the applicant to the announced vacancy will be held according to the following schedule:

 

CANDIDATE

DAY, TIME, VENUE

LECTURE TITLE

Nedim Kunovac

Friday, October 27 2023, at 10:00 AM, Room G.15 (ground floor), Building A 

Natural Language Processing: A General Introduction 

International University of Sarajevo - The best private university in Bosnia and Herzegovina

Contact