Skip to main content
     
     

Procesna kalibracija - Osnove

IUS Life - Centar za cjeloživotno učenje Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS) vas poziva da prisustvujete seminaru "Procesna kalibracija - Osnove", koji organizujemo u saradnji sa MICOM BH Sarajevo.

Procesna kalibracija osigurava efikasno odvijanje industrijskih procesa, kvalitet proizvoda i zadovoljstvo krajnjih korisnika. Poboljšajte proces proizvodnje i testiranja, umanjite razlike u proizvodima i osigurajte rano otkrivanje potencijalnih kvarova.

- Četvrtak, 27.04.2023. od 15:00 do 19:00 sati

- Cijena: 150 KM (PDV uračunat u cijenu)

Kroz seminar vas vode predstavnici kompanije MICOM BH.

Prijava putem linka: https://life.ius.edu.ba/en/apply-form

IUS Lifelong Learning Center

MICOM BH

International University of Sarajevo - The best private university in Bosnia and Herzegovina

Contact