Skip to main content
     
     

Prvi i jedini akreditovani kurs fiber-optike

Pozivamo vas da se prijavite za pohađanje VIKEND KURS-a FIBER- OPTIKE!


Kurs je namijenjen inžinjerima, tehničarima, studentima i svim zainteresovanim koji žele saznati više o praktičnoj primjeni fiber-optike.


Datum: 18-19.05.2024.
Trajanje: 14 časova
Vrijeme: 10:00 -17:00
Cijena: 450 KM (u cijenu uračunat PDV i ručak)


Za prijave dva i više polaznika iz iste firme kao i za studente popust od 15%! Broj mjesta je ograničen.


Tokom obuke kandidati će savladati sljedeće:

  • Fiber-optika praktična primjena
  • Rad sa optičkim vlaknima
  • Spajanje optičkih vlakana
  • Mjerenja na optičkim kablovima
  • OTDR Splicer


Program je akreditovan od strane Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kanton Sarajevo

Link za prijavu: https://life.ius.edu.ba/en/apply-form

International University of Sarajevo
IUS Life - Lifelong Learning Center

 Registracija u toku! 

International University of Sarajevo - The best private university in Bosnia and Herzegovina

Contact