Skip to main content
     
17:00
     

SAP Enterprise Resource Planning

IUS Life - Centar za cjeloživotno učenje Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS), organizuje SAP ERP kurs!

SAP ERP kurs omogućava polaznicima da spoznaju, uče i unapređuju ključno poslovno znanje kroz nekoliko područja studija, sa fokusom na najpopularnije module SAP softvera.

Ciljna grupa su poslovni ljudi, studenti i svi oni koji žele naučiti nešto novo o poslovnom modelu koji pruža SAP.

SAP ERP kurs će vam pomoći da se pripremite za tržište rada i budete konkurentniji na istom. Pozivamo mlade ljude koji su na početku karijere a koji nisu imali priliku da se susreću sa SAP softverom, niti mogućnost sticanja ovakvih znanja i vještina na radnom mjestu, da nam se pridruže.

 Početak kursa je u utorak, 07.03.2023.

- Održavat će se utorkom i petkom od 17:00 do 19:00 sati.

- Kurs će trajati 4 sedmice/16 časova.

- Cijena kursa iznosi 250 KM.  

Registracija putem linka: https://life.ius.edu.ba/en/apply-form

ili direktno na mail: iuslife@ius.edu.ba

IUS Life - Lifelong Learning Center

International University of Sarajevo - The best private university in Bosnia and Herzegovina

Kontakt