Your future now!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Obuka za rukovanje CNC mašinama

Obuka za rukovanje CNC mašinama

Date

Thursday, June 29, 2017 - 17:00

Prilagođeni program za optimalnu obuku za samostalno rukovanje troosnovinskim CNC mašinama. Priprema crteža za CNC, osposobljavanje za samostalni rad, rad sa softverom (Opticut, Mach3).

Praktični rad. Certifikati po uspješno završenom programu.

Više informacija i aplikacija online na:
https://life.ius.edu.ba/bs/products/kurs-za-operatera-cnc-masina

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe
 obuku za samostalno rukovanje troosnovinskim CNC mašinama