Your future now!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Održiva raznolikost: uloga arhitekta u savremenom društvu

Održiva raznolikost: uloga arhitekta u savremenom društvu

Date

Monday, October 19, 2015 - 14:00

Predavanje

Održiva raznolikost: uloga arhitekta u savremenom društvu

Selma Harrington 
direktor programa magistarskog studija/ Unutrašnja arhitektura
Griffith College Dublin


Ponedjeljak 19. oktobar, 2015 u 14:00
Internacionalni univerzitet u Sarajevu
Zgrada B, 1. sprat
Amfiteatar F1.23

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe
Održiva raznolikost: uloga arhitekta u savremenom društvu