Your future now!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Osposobljavanje za rad na fiber-optičkim instalacijama

Osposobljavanje za rad na fiber-optičkim instalacijama

Date

Tuesday, March 6, 2018 - 10:15 to Tuesday, April 24, 2018 - 05:30

IUS Life centar za cjeloživotno učenje Internacionalnog univerziteta u Sarajevu i Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu uz podršku MICOM BH d.o.o. i OPTIKUM d.o.o. za Vas organizuje intenzivnu školu optike - osposobljavanje za rad na fiber-optičkim instalacijama.

 

Utorkom od 13:00 do 17:00

Trajanje: 24 casa/6 sedmica

Kotizacija: 650 KM + PDV
Popust za fizicka lica, uključujuću učenike, studente je 15%.

 

Škola uključuje predavanja sa teorijskim dijelom te ima poseban akcent na praktičan rad, odnosno obuku za upravljanje uređajima koje koriste firme u terenskom i laboratorijskom radu. Predavanja i vježbe su organizovane jednom sedmično po četiri sata, tokom šest sedmica. Škola polaznicima daje priliku za praktično razumijevanje i sticanje vještina vezano za održavanje fiber-optičkih mreža i instalacija. Usvojeno znanje je itekako primjenjivo za telekom, širokopojasne, veće i manje lokalne mreže kao i FTTH instalacije.

Tokom škole, polaznici uče osnove kao što su spajanje optičkih kablova, postavljanje konektora, ali i naprednije testiranje i rješavanje najčešćih problema na fiber-optičkim mrežama, sve s ciljem povećavanja efikasnosti, pouzdanosti i izbjegavanja troškova zastoja u mrežnom saobraćaju.

Polaznicima nisu neophodna predznanja o fiber-optičkim mrežama! 
Škola je namijenjena svim zainteresovanim koji svoju karijeru žele započeti ili nastaviti u poslovima sa fiber-optičkim instalacijama, te je mogu pohađati polaznici svih profila i zanimanja.

Program rada škole: 
Prvi dan: 
13:00 – Optičke mreže i elementi
14.00 – Priprema kabla za priključenje (skidanje izolacije, montaža konektora, pregled konektora) – I dio
15.00 – Pauza 
15.15 – Priprema kabla za priključenje (skidanje izolacije, montaža konektora, pregled konektora) – II dio
17.00 – Zaključak prvog dana

Drugi dan:
13:00 – Fiber optičke instalacije – Upuhivanje, uvlačenje, zatezanje i vješanje optičkih kablova 
15:00 – Pauza 
15.15 – Spojnice, razdjelnici i prespojni kablovi
17.00 – Zaključak drugog dana

Treći dan:
13:00 – Spajanje optičkih kablova, uređaji za spajanje – I dio
15:00 – Pauza 
15.15 – Spajanje optičkih kablova, uređaji za spajanje - II dio
17.00 – Zaključak trećeg dana

Četvrti dan:
13:00 – Osnovna mjerenja na fiber-optičkim instalacijama (VFL, PM, LS) – I dio
15:00 – Pauza 
15:15 – Osnovna mjerenja na fiber-optičkim instalacijama (VFL, PM, LS) – II dio
17:00 – Zaključak četvrtog dana

Peti dan:
13:00 – Zahtjevna mjerenja na fiber-optičkim instalacijama (OTDR) – I dio
15:00 – Pauza 
15:15 – Zahtjevna mjerenja na fiber-optičkim instalacijama (OTDR) – II dio
17:00 – Zaključak petog dana

Šesti dan: 
13:00 – Uspostavljanje optičke veze, otkrivanje grešaka, testiranje i pohranjivanje podataka
15:00 – Kratak rezime i ponavljanje prije testa
16:00 – Test
17:15 – Zaključak šestog dana, dodjela certifikata polaznicima

Škola će se organizirati u kampusu Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS), Hrasnička cesta 15, Ilidža. Termini održavanja nastave su utorkom od 13:00 do 17:00, tokom šest sedmica.

Prvi termin i početak rada škole je predviđen za 6. mart 2018. i trajat će do 10. aprila 2018.

Kotizacija iznosi 650,00 KM + PDV po polazniku, a uključuje predavanja, literaturu i radne materijale kao i praktičan rad na instrumentima.

Za učenike, studente i fizička lica koja sama plaćaju školarinu popust iznosi 15%.

Iznos školarine (ukupno 760,50 KM sa uračunatim PDV-om) je potrebno uplatiti na transakcijski račun kod Raiffeisen bank d.d., broj računa 1610000086180049 sa naznakom ZA ŠKOLU OPTIKE.

Svaki polaznik će na početku škole dobiti potrebnu literaturu, a po završetku škole certifikat o pohađanju. Broj mjesta je ograničen. Program je okviran i može se prilagoditi potrebama polaznika, i može se skratiti ili produžiti.

Predavači su profesori sa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Fakulteta prirodnih i tehničkih nauka (FENS) Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS), te predstavnici kompanija MICOM BH d.o.o. i OPTIKUM d.o.o.

Prijava kandidata se vrši online putem web stranice:
https://life.ius.edu.ba/…/content/ius-life-prijavi-se-online ili putem e mail adrese: iuslife@ius.edu.ba na koju možete poslati priloženi prijavni obrazac.

Registracija je u toku!

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na broj telefona 033 957 188 ili na e-mail adresu: iuslife@ius.edu.ba.

Nakon završetka škole, na adrese polaznika će biti dostavljeni računi za uplaćenu kotizaciju.

Dobrodošli!

https://life.ius.edu.ba/…/content/ius-life-prijavi-se-online

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe