Your future now!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

SAP Enterprise Resource Planing

SAP Enterprise Resource Planing

Date

Saturday, May 2, 2020 - 12:00

SAP Enterprise Resource Planing kurs omogućava polaznicima mogućnost spoznaje, učenja i unapređenje ključnog poslovnog znanja kroz nekoliko područja studija, sa fokusom na najpopularnije module SAP softvera. Target grupa su poslovni ljudi, studenti i svi oni koji žele naučiti nešto novo o poslovnom modelu koji pruža SAP.
SAP ERP kurs će Vam pomoći da se pripremiti se za tržište rada te biti konkurentniji na istom. Pozivamo mlade ljude na početku karijere koji nisu imali priliku da se susreću sa SAP softverom, niti mogućnost sticanja ovakvih znanja i vještina na radnom mjestu, da nam se pridruže.
subota, 02/05/2020
od 09.00 do 12.00h
pauza od 12.00 do 14.00h
nastavak: od 14.00 do 17.00h
Cijena: 100 KM
Registracija u toku!
https://life.ius.edu.ba/…/…/ius-life-online-application-form

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe