Your future now!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

SAP Enterprise Resource Planning!!!

SAP Enterprise Resource Planning!!!

Date

Monday, June 28, 2021 - 17:00
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

"IUS LIFE - Centar za cjeloživotno učenje" Internacionalnog univerziteta u Sarajevu organizuje SAP ERP kurs!

SAP ERP kurs omogućava polaznicima da spoznaju, uče i unapređuju ključno poslovno znanje kroz nekoliko područja studija, sa fokusom na najpopularnije module SAP softvera.

Target grupa su poslovni ljudi, studenti i svi oni koji žele naučiti nešto novo o poslovnom modelu koji pruža SAP.

SAP ERP kurs će Vam pomoći da se pripremite za tržište rada i budete konkurentniji. Pozivamo mlade ljude koji su na početku karijere koji nisu imali priliku da se susreću sa SAP softverom, niti mogućnost sticanja ovakvih znanja i vještina na radnom mjestu, da nam se pridruže.

- 28/06/2021. godine.

- Ponedjeljkom i četvrtkom.

- Od 17:00 do 19:00 sati.

- 16 sati/4 sedmice.

- Cijena: 200 KM.

Nastava će se odvijati po kombinovanom modelu: učionica/online! Registracija u toku! https://life.ius.edu.ba/en/apply-form