Your future now!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Interakcija u obitelji i razvoj agresivnih ponašanja kod djece u Bosni i Herzegovini Analiza studije slučaja

TitleInterakcija u obitelji i razvoj agresivnih ponašanja kod djece u Bosni i Herzegovini Analiza studije slučaja
Publication TypeConference Proceedings
Year of Publication2014
AuthorsTahirovic, S
Conference NameV Medjunarodna konferencija Unapredjenje kvaliteta zivota djece i mladih
PublisherUniverzitet Tuzla
Place PublishedIgalo, Montenegro