Your future now!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Nove (i stare) lazi

TitleNove (i stare) lazi
Publication TypeBook
Year of Publication2012
AuthorsPanjeta, L
Pagination272
PublisherSvjetlost Sarajevo
Place PublishedSarajevo
ISBN Number978-9958-10-936-2
Abstract

O filmskim i životnim lažima i istinama bez pardona. Od afirmirane autorice, koja koristeći svoju rediteljsku edukaciju pravi tzv. dijalošku napetost, mistifikaciju, dramaturške zaplete i dramatične rasplete i u svojim znanstvenim, stručnim, esejističkim i žurnalističkim tvorevinama, što čitanje njenih djela čini izuzetno „pitkim“ i zabavnim.

Provokativna, korisna i zanimljiva knjiga eseja i kritika na temu lica i naličja savremenog života, pojavnog i suštinskog u novokonponovanoj (kvazi)estetici funkcionalnog, teogonijskog, kozmogonijskog i teološkog rakursa tumačenja prošlosti, sadašnjosti i budućnosti kroz filmsku i medijsku realnost, dobro je napisana na podlozi zrelih razmišljanja i alarmantnih pitanja naše svakodnevnice i još alarmantnijih budućnosti čovječanstva i nas smrtnika, zarobljenih u mreže njegovanog neznanja o sebi i o drugima, ušančenih u samoljubivom i sladostrasnom zadovoljstvu u nečinjenju onoga što bismo morali činiti za buduće naraštaje. Mediji su postali branša koja sve više zna o ničemu, a znanost područje koje sve manje zna o svemu.

 

Prof. dr. Besim Spahić

 

 

Današnji konzument socijalnih ili kulturoloških fenomena ne sudi ni o čemu, priroda tih fenomena je takva da konzumenta apriori ubijedi da sud i nije potreban. Lejla Panjeta, prepoznata u znanstvenoj zajednici kao akribičan i lucidan kulturalni fenomenolog iz oblasti propagande, filma i medija, u ovoj knjizi bavi se semiotikom u dva globalna gnoseološka podučja – religijom i filmom – najvećim manipulatorima ljudskog duha, tendirajući ka općeaksiološkom značenju.

Da li je novovampirizam, povezan sa seksizmom, „apokalipsa vrijednosti zdravog razuma“? Da li je čuveni filmski zahtjev „biti poseban“ zahtjev jadne i ispodprosječne stvarnosti? Koliko državne administracije ili nacionalni dušebrižnici koriste film u svoje propagandne svrhe? To su samo neka od važnih pitanja koja otvara – a na mnoga i odgovara! – ova knjiga.

 

Prof. dr. Zilhad Ključanin

 

 

Iz predgovora

Po obimu teksta o filmu i ova knjiga je mogla biti knjiga sineaste, ali ona tako izvanredno zrači u svim pravcima, da ju je nemoguće svesti samo na tu odrednicu. Ovakve knjige eseja na “opšte” teme nismo imali ni u predratnom periodu, a u današnjem svijetu “posebnosti” kada se autori gotovo isključivo bave posebnim temema, ona je dragulj.

Prof. dr. Tvrtko Kulenović

 

Refereed DesignationRefereed