Your future now!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Pogled na religijski narativ sa panoptičke distance netrepeljivosti (View on Religious Narrative from the Panoptic Distance of Intolerance)

TitlePogled na religijski narativ sa panoptičke distance netrepeljivosti (View on Religious Narrative from the Panoptic Distance of Intolerance)
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2012
AuthorsJeftic, A
Book TitleDemitologizacija religijskih narativa na Balkanu: Uloga religija u (post)konfliktnom društvu i pomirenju
Pagination229-233
PublisherCIRPD (Centar za istraživanje religije, politike, društva)
Place PublishedNovi Sad
ISSN Number978-86-89419-00-9