Your future now!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Batı Balkan Ülkelerinde Ekonomik İyileşme ve Gelişme İçin Çatışma Sonrası Sorunlar ve Münasebetler /

TitleBatı Balkan Ülkelerinde Ekonomik İyileşme ve Gelişme İçin Çatışma Sonrası Sorunlar ve Münasebetler /
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2015
AuthorsGanić, M
Secondary AuthorsPajevic, A
Tertiary AuthorsHojkuric, H
JournalNew Turkey,
Volumevol. 70
Issue66
Start Page1157
Pagination1169
ISSN NumberISSN - 1300-4174
KeywordsBatı Balkan, CEFTA 2006, FDI akışı, Ticaret
Abstract

Genel olarak son 15 yılda silahlı çatışmanın
mahalli bölgesi Batı Balkanlar’dan
demokratik istikrar, ekonomik ve güvenlik
şartlarının her birinde yavaş yavaş bir geçiş gözlemlenebilir.
Batı Balkan ülkeleri Avrupa perspektifine
kendi kesin bağlılıklarını tekrar teyit
ettirmek için hala ciddi sorunlarla yüzleşiyor.
Bölge kapasiteleriyle sağlanan üretim ve ihracat
bölgenin ekonomik potansiyelinin altında
kalıyor. Bütünüyle bölge ülkeleri yüksek işsizlik
oranıyla, geniş çapta gri ekonomisiyle, yabancı
yardım ve az gelişmiş piyasa kurumlarına büyük
oranda bağlılıklarıyla ekonomik açıdan az gelişmiş
olarak ele alınır. Bu çalışma son birkaç on
yıllık zaman zarfında Batı Balkanların kalkınması
için bölgesel işbirliğinin bazı yönlerini belirlemeyi
amaçlar. Ekonomik iyileşmenin ekonomik
gelişmeye sıkı sıkıya bağlı olmasından
dolayı bölge ülkeleri arasındaki bölgesel işbirliğinin
güvence oluşturmada ve son çatışmalarla
ortaya çıkan gerilimin üstesinden gelmesine
yardımcı olabileceği sonucuna ulaşılabilir.