Your future now!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

PRIVRŽENOST I ŽUDNJA ZA DOMOM KOD INOZEMNIH STUDENATA

TitlePRIVRŽENOST I ŽUDNJA ZA DOMOM KOD INOZEMNIH STUDENATA
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2015
AuthorsHasanagic, A
Secondary AuthorsAsici, SBusra
JournalZBORNIK RADOVA ISLAMSKOG PEDAGOŠKOG FAKULTETA U ZENICI
Volume13
ISSN NumberISSN 1840-4448
Keywordsprivrženost, žudnja za domom
Abstract

Žudnja za domom je osjećanje koje se javlja kod velikog broja studenata koji se
odvajaju od doma početkom studija. Poznato je da su osobine ličnosti povezane
s prilagodbom na novonastalu situaciju, a kada se govori o odvajanju od doma i
adaptaciji na novu sredinu, pretpostavili smo da bi jedan od bitnih faktora mogao
biti stil privrženosti. Cilj ovog istraživanja bio je istražiti povezanost kvalitete
privrženosti i žudnje za domom koja se javlja kod inozemnih studenata, kao i
postojanje spolnih razlika, te razlika u dužini boravka u stranoj državi. Uzorak je
sačinjavalo 188 studenata (95 djevojaka i 93 mladića) sa Internacionalnog univerziteta
u Sarajevu. Primijenjeni instrumenti su Upitnik žudnje za domom (Longo,
2010), i Upitnik stilova privrženosti (ASQ) (Van Oudenhoven, Hofstra i Bakker,
2003). Rezultati su pokazali da postoji negativna povezanost između žudnje za
domom i sigurne privrženosti, te pozitivna korelacija između žudnje za domom
izbjegavajuće i opiruće privrženosti. Spolne razlike pronađene su samo na subskali
sigurne privrženosti, a razlike između studenata različitih godina studija nisu se
pokazale statistički značajnim.