Your future now!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Ugrožavanje principa objektivne odgovornosti u građanskom pravu u odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine za naknadu nematerijalne štete nastale za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini

TitleUgrožavanje principa objektivne odgovornosti u građanskom pravu u odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine za naknadu nematerijalne štete nastale za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2016
AuthorsSudžuka, E, Šimić, G
JournalPravna misao / Legal Thought
Issue11-12/2016
Start Page7-27
Date Published12/2016
ISSN Number0555-0092