Your future now!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Raznolikost pristupa razvoju sustava osiguranja kvalitete u Evropskom prostoru visokog obrazovanja

TitleRaznolikost pristupa razvoju sustava osiguranja kvalitete u Evropskom prostoru visokog obrazovanja
Publication TypeConference Proceedings
Year of Publication2011
AuthorsDraganovic, V, Brankovic, A
Conference Name11 Hrvatska konferencija o kvaliteti
VolumeInovativna primjena kvalitete
PublisherHrvatsko drustvo za kvalitetu
Place PublishedVodice
ISSN Number1334-7853
Abstract

Sažetak

Nakon što se počeo primjenjivati u industrijskim proizvodnim djelatnostima, sustav kontrole kvalitete je kasnije našao svoju primjenu u uslužnom sektoru uključujući i obrazovanje. Bolonjski proces reforme obrazovanja je stavio težište na autonomiju visokoškolskih obrazovnih ustanova sa tendencijom smanjenja regulatorne uloge država odnosno vlada. Europske države i europski univerziteti imaju različite pristupe procesu akreditacije i razvoja sustava osiguranja kvalitete. Ovaj rad analizira brojne pojedinačne slučajeve sa ciljem prepoznavanja osnovnih obrazaca ovog procesa po kriteriju balansa između akademske autonomije i unutarnjeg sustava osiguranja kvalitete naspram vanjske odgovornosti. Kada je vanjska odgovornost u pitanju razmatra se uloga tržišta rada i međusobne utakmice između akademskih institucija u preuzimanju regulatorne funkcije od države. Praktična vrijednost ove analize je u pronalaženju smjernica za nastavak procesa reforme obrazovanja u zemljama koje su u početnoj fazi tog procesa kao što je Bosna i Hercegovina. Isto tako, mogu se izvući važni zaključci za usklađivanje europskog prostora visokog obrazovanja, u cilju odgovora europskih univerziteta na izazove globalizacije.

DIVERSITY OF APPROACHES TO DEVELOPMENT OF QUALITY ASSURANCE SYSTEM IN EUROPEAN HIGHER EDUCATION AREA

 

Summary

 

Quality control system was initially implemented in industrial production, and latter has found its application in service area including health care and education. Bologna process put the autonomy of academic institutions of higher learning into the focus of interest, with tendency of decreasing the role of national governments in regulating accademic issues. European countries and Euroepan universities adopted different approaches to acreditation process and development of internal quality assurrance systems. This paper analyzes various individual cases with the aim of recognizing basic patterns of those processes taking in account balance between academic autonomy and internal quality assurance system versus external accountability, as the main criteria. Regarding external accountability discussion iz directed to the role of labour market and mutual competition between academic institutions in overtaking regulatory functions from the state. Practical value of this analysis is in discovering guidelines for continutation of process of educational reform in countries like Bosna i Hercegovina, which are in initial stage oft hat process. Similarly, important conclusions could be drawn for cohesiveness of European Higher Education Area, with the aim of finding appropriate answers of European universities to globalisation challenges.

URLhttp://issuu.com/svijet-kvalitete.com/docs/raznolikost_pristupa_razvoju_sustava_osiguranja_kv