Ana içeriğe atla

Obavještenje o pristupnom predavanju - Fakultet prirodnih i tehničkih nauka

27.10.2023

 

FAKULTET PRIRODNIH I TEHNIČKIH NAUKA 

   

OBAVJEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU

  

Povodom javnog konkursa (objavljenog 16.09.2023. godine) za izbor 1 (jednog) izvršioca u naučnonastavnom zvanju asistent, za naučnu oblast „Arhitektura“ na Fakultetu prirodnih i tehničkih nauka Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, obavještavaju se svi zainteresirani da će, u skladu sa članom 146. Statuta IUS-a, biti održano pristupno predavanje kandidata za izbor u zvanje, kako slijedi:

  

KANDIDAT

DAN, VRIJEME, MJESTO ODRŽAVANJA

TEMA PREDAVANJA

Emira Gibanica 

Srijeda, 01.11.2023. godine, s početkom u 15:00 sati, prostorija G.15 (prizemlje), zgrada A  

Architectural Composition - Infill to Existing Environment, Contextualization 

 

KANDIDAT

DAN, VRIJEME, MJESTO ODRŽAVANJA

TEMA PREDAVANJA

Amina Likić 

Srijeda, 01.11.2023. godine, s početkom u 15:20 sati, prostorija G.15 (prizemlje), zgrada A  

Space Organization 

 

KANDIDAT

DAN, VRIJEME, MJESTO ODRŽAVANJA

TEMA PREDAVANJA

Zeynep Nihan Yilmaz 

Srijeda, 01.11.2023. godine, s početkom u 15:40 sati, prostorija G.15 (prizemlje), zgrada A  

Lighting of the Space, Natural and Artificial 

 

 

 

FACULTY OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES

 

ANNOUNCEMENT OF THE INTRODUCTORY LECTURE

 

On the occasion of a public call (announced on September 16, 2023) for the appointment of 1 (one) staff member to the scientific-teaching title of an assistant, for the scientific field of “Architecture” at the Faculty of Engineering and Natural Sciences of the International University in Sarajevo, all interested parties are informed that, in accordance with Article 146 of the IUS Statute, an introductory lecture of the applicant to the announced vacancy will be held according to the following schedule:

 

 

CANDIDATE

DAY, TIME, VENUE

LECTURE TITLE

Emira Gibanica 

Wednesday, November 1, 2023 at 15:00, Room G.15 (ground floor), Building A  

Architectural Composition - Infill to Existing Environment, Contextualization 

 

 

CANDIDATE

DAY, TIME, VENUE

LECTURE TITLE

Amina Likić 

Wednesday, November 1, 2023 at 15:20, Room G.15 (ground floor), Building A  

Space Organization 

 

 

CANDIDATE

DAY, TIME, VENUE

LECTURE TITLE

Zeynep Nihan Yilmaz 

Wednesday, November 1, 2023 at 15:40, Room G.15 (ground floor), Building A  

Lighting of the Space, Natural and Artificial