Ana içeriğe atla

Laboratuvarlar

Makine Mühendisliği

Cezeri Laboratuvarı- Fizik ve Genel Makine Laboratuvarı

Cezeri Laboratuvarı, "Robotik Biliminin Babası" olarak adlandırılan İsmail El Cezeri'nin adını taşıyan bir imalat laboratuvarıdır. Bu laboratuvar, herhangi bir yerdeki herkesin neredeyse her şeyi yapması için çevreye, becerilere, malzemelere ve ileri teknolojiye erişim sağlar. Laboratuvar FDM 3D yazıcı, DLP / SLA 3D yazıcı, 3D tarayıcı, CNC router, masa torna makinesi, devre kartı çizici ve diğer birçok kullanışlı cihaz ve makineden oluşmaktadır.

Bu eğitim laboratuvarın bir diğer kullanım alanı da fizik laboratuvarı olmasıdır. Fizik laboratuvarı, lisans öğrencilerinin bir ve iki boyutlu hareket, Newton yasaları, enerji, dönme hareketi ve benzeri mekaniğe dayalı deney yapabilmelerini amaçlamaktadır. Ayrıca öğrenciler laboratuvarda deneylere ek olarak laboratuvar çalışmaları da yapabilirler. Bu sayede teorik fizik bilgilerini ve kavramlarını uygulamalı bir şekilde kendi başlarına çözümleyebilirler. Ayrıca öğrendikleri yöntemleri uygulamakta, veri toplama ve analiz etmede, soruları yanıtlamada ve araştırılması gereken yeni soruları da keşfetmekte deneyim sahibi olurlar.

Makine Mühendisliği

Makine Atölyesi

Mekanik atölye, öğrencileri insanlığa yenilikçi ve faydalı katkılarda bulunmak için güvenli, sürdürülebilir ve uygun maliyetli teknolojileri geliştirme, değerlendirme, tasarlama ve kontrol etme bilgi ve becerisine hazırlamayı amaçlamaktadır. Bunun bilincinde olarak hem araştırmayı hem de eğitimi geliştirmeyi ve yeni nesillere insanlığa hizmet edecek yenilikçi çözümler üretmeleri için ilham vermeyi sağlıyoruz.

 

 

Makine atölyesi, çeşitli araştırmaları ve öğrenci projelerini desteklemek için özel bir şekilde donatılmıştır. Temel el aletleri, delme, kesme, MIG kaynağı, elektrik ark kaynağı, CNC lazer kesici, en önemlilerinden biri olan endüstriyel fırın gibi benzeri ekipmanlar da montaj teknikleri, üretim teknikleri, tasarım ve imalat teknikleri, standart kaynak teknikleri, difüzyon kaynağı, ısıl işlem, toz metalürjisi, kompozit malzemeler gibi alanlarda kullanılabilir.

Bu teknikler veya yöntemler havacılık endüstrisinde, uzay endüstrisinde, bilgisayar endüstrisinde, silah veya savunma endüstrisi ve daha fazlasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bahsedilen ekipman ve aletlerin yanı sıra, atölyede malzeme test makineleri de yer almaktadır. Sertlik test cihazı, darbe test cihazı ve üniversal hidrolik test makinesi, belirli malzemelerin kullanış biçimlerini ve özelliklerini test edip sunmak için kullanılır.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Elektronik ve Elektronik Devreler Laboratuvarı

Bu laboratuvar, analog ve dijital elektroniklerin yanı sıra sinyal işleme için en yeni araçlarla donatılmıştır. Elektronik laboratuvarı, lisans öğrencilerine hizmet vermekle kalmayıp, ilgili derslerin eğitimleri sırasında çeşitli deneyler yapmalarına olanak sağlar. Öğrenciler osiloskop, güç kaynağı, dijital multimetre ve fonksiyon üreteci gibi elektronik ölçüm teknikleri ve araçları hakkında da bilgi sahibi olacaklardır. Ayrıca laboratuvar, lisans ve lisansüstü düzeyindeki öğrencilerin mezuniyet projelerine PLC ve diğer teknik araçlarla yardım sağlamaktadır.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Mikrodenetleyiciler ve Mikroişlemciler Laboratuvarı

Bu laboratuvar, öğrencilerin mikroişlemciler, gömülü sistemler ve PLC derslerinde öğrendikleri kavramları uygulamalarına olanak sağlamaktadır. Laboratuvarda çeşitli Arduino mikrodenetleyicileri, Schneider Zelio Plc'ler,C2000 Launchpad – TI’dan mikrodenetleyicileri ve National Instruments'ten MyRio veri toplama cihazları bulunmaktadır.

Laboratuvarda farklı türde IoT, gömülü sistemler ve endüstriyel otomasyon deneyleri tasarlanmakla kalmayıp ve deneyimlenebilir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Mezuniyet Projeleri Atölyesi

Bu atölye, öğrencinin herhangi bir cihazın veya aletin prototipini yapabilmesi için ihtiyaç duyduğu tüm gerekli ekipmanlara sahiptir. Öğrenciler CNC makinelerine, 3D yazıcıya ve LPF Ks104 freze makinesine erişim sağlayabilirler. Çalışmalarını tamamlayabilmek için çeşitli lehimlerin, çalışma alanlarının ve PC'lerin yanı sıra Wi-fi ve Ethernet bağlantıları da bulunmaktadır.

Genetik ve Biyomühendislik

Öğrenci Eğitim Laboratuvarı

Öğrenci Eğitim Laboratuvarı mikroskoplarla donatılmıştır. Öğrenciler mikroskopi hakkında bilgi sahibi olma buna ek olarak da bitki, hayvan ve insan dokularının fazlaca mikroskobik örneğini gözlemleme fırsatına sahiptir. Ayrıca laboratuvar eğitimleri sırasında öğrenciler kendi mikroskobik örneklerini yapabilme imkanına sahiptirler. Bu laboratuvar aynı zamanda çeker ocağa da sahiptir. Öğrenciler burada mikrobiyolojik ortam hazırlama, Petri kaplarını kaplama ve bakteri kültürleriyle aşılama gibi temel laboratuvar becerileri hakkında bilgi sahibi olurlar. Ayrıca, pozitif ve negatif gram boyama tekniklerinin yanı sıra mikroskop altında bakteriyel samolleri gözlemlemeyi de öğrenirler. Bazen asistan hocalar bu laboratuvarı, öğrencilerin Lab. 2 veya Lab. 3'te gerçekleştirecekleri ileri seviye deneylere hazır olmak için belirlenmiş giriş derslerinde kullanırlar.

Genetik ve Biyomühendislik

Hücre Kültürü Laboratuvarı

Genetics and Bioengineering

Genetik ve Biyomühendislik

Hücre Kültürü Laboratuvarı

Hücre kültürü, hücrelerin kontrollü koşullar altında, genellikle doğal ortamlarının dışında yetiştirildiği süreçtir. Hücrelerin normal fizyolojisi ve biyokimyası, hücre metabolizması, hücre hemostazı, ilaçların ve toksik bileşiklerin hücreler üzerindeki etkileri, mutajenez ve karsinogenezin incelenmesi için mükemmel model sistemler sağlayan hücresel ve moleküler biyolojide kullanılan başlıca araçlardan biridir. Hücre kültürü ayrıca belli başlı hastalık ve ilaç taramaları için model sistemi olarak kullanılır.

Şu anda laboratuvarımızda yapışık hücreler ve süspansiyondaki hücreler dahil olmak üzere yaklaşık 30 farklı kanser hücresi modelimiz vardır.

Hücre kültürü ekipmanlarımız sırasıyla:

 • Hücre inkübatörü
 • Hücre kültürü başlığı
 • Santrifüj
 • Otoklav
 • Buzdolabı / dondurucu
 • Hücre sayacı
 • Hücre kültürü şişeleri
 • Ortam, sera, hücre ortam katkı maddeleri
 • Hücre kültürü sınıfı Petri kapları
 • Çeşitli kapasitelerde pipetler
 • Çeşitli boyutlarda hücre kültürü dereceli tüpler
 • Serolojik pipet
 • Steril filtreler
 • Hücre kültürü mikro hücre plakaları
 • Atık konteyneri
 • Eldivenler
 • %70 etanol antiseptik
Genetik ve Biyomühendislik

Genetik ve Moleküler Biyoloji Laboratuvarı

Genetik ve Moleküler Biyoloji laboratuvarı sırasıyla; Moleküler Biyoloji, Moleküler Teşhis, Genetik Mühendisliği, Bitki Proteomiği, Adli Tıp ve Biyokimyada kullanılmaktadır. Bu laboratuvar DNA, RNA ve protein ekstraksiyonu, kantitasyonu ve analizi hakkında bilgi vermektedir.

Laboratuvar, qRT-PCR, iki santrifüj, iki analitik terazi, iki pH metre, ısıtma bloğu, karıştırma sıcak plakası, girdap, yörünge çalkalayıcı, spektrofotometre, mikropipetler, pipet tabancası, çok kanallı pipet, BİO RAD elektroforez seti, BİO RAD Western blot seti, ChemiDoc XRS+, RNA/DNA/protein ölçümü için Mikroplaka okuyucu ve hatasız veri analizi için gereken yazılımlar dahil olmak üzere tüm ekipmanlara sahiptir.

Genetik ve Biyomühendislik

Hazırlık Laboratuvarı

Hazırlık Laboratuvarı, Genel Kimya ve Organik Kimya laboratuvarı eğitimlerinde çeker ocaklar ile donatılmış en büyük laboratuvardır. Ayrıca, öğrenciler ocağı TRİzol reaktiflerini içeren protokollerle RNA ve DNA ekstraksiyonu için kullanabilme imkanına sahiptirler. Laboratuvar ayrıca, sıcaklık ve ışık olmak üzere, kontrollü koşullar altında bitkinin büyümesi için kullanılan Bitki Büyüme Odasına sahiptir. Hazırlık Laboratuvarı ayrıca mikrobiyal büyüme ve kültür için inkübatör de içermektedir. Ayrıca öğrenciler kanser hücresi örneklerini, DNA, RNA ve protein örneklerini, kemoterapi ilaçlarını, bakteri örneklerini, bitki örneklerini vb. depolamak için -80 derecedeki dondurucuları bu laboratuvarda kullanırlar.

Laboratuvarın bir kısmı buzmatik makinası, otoklav ve su damıtma sistemi ile de donatılmıştır.

Araştırma ve Geliştirme Merkezi

Öğrenciler için Eğitim Odası

RDC eğitim odası, eğitim içeriği sunumu, etkileşimli öğrenme etkinlikleri, etkileşimli tartışma ve aktif öğrenmeyi sağlayan çok amaçlı bir eğitim alanıdır. Burası, ders içeriğiyle daha aktif etkileşim kurulabilmesi için öğrencilere tasarlanan bir alandır. Ayrıyeten, eğitmenler ve sınıf arkadaşları ile kaynaşmak için de güzel bir fırsat sağlar.

Mimarlık

Mimarlık Stüdyosu

Şu an için Mimarlık Programı, öğrencilere hem öğretim amaçlı hem de bireysel çalışma alanları olarak kullanılabilecek 7/24 erişimi olan üç büyük tasarım stüdyosu sunmaktadır. Ayrıca çizim ve maket yapabilecekleri ve birbirleriyle etkileşim halinde olabilecekleri özel bir öğrenci odasına sahiptirler.

Üniversitemizin kitaplığında 5.000'den fazla kitap bulunmaktadır ve yenilerini ekleme süreci de devam etmektedir. Son zamanlarda, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi ile Bosna Hersek Ulusal ve Üniversite Kütüphanesi, öğrencilerin ve eğitimcilerin kaynakları paylaşmasına izin veren bir anlaşmaya varmıştır. Buna ek olarak, tasarım stüdyolarının bitişiğinde bulunan özel bir Mimari Referans Kitapları Kütüphanesi bulunmaktadır. Bu ön kütüphanede şu anda 500'den fazla Mimari Referans Kitabı bulunmaktadır.

Fakültemiz, öğrencilere bireysel çalışma ve araştırmanın yanı sıra öğrenme amaçlı PC laboratuvarına 24 saatlik bir erişim sağlar. Bilgisayar laboratuvarları, dünya çapında kullanılan en son teknolojik cihazlar ve tasarım yazılımları (AutoCAD, ArchiCAD, Google Sketch-up, AdobeCS5 uygulamaları ve Rhinoceros dahil) ile donatılmıştır. Tasarım stüdyolarına bağlı baskı tesisleri arasında standart lazer yazıcıların yanı sıra AO + boyutlu baskı için geniş formatlı renkli yazıcılar da bulunmaktadır.

IUS ayrıca yakın zamanda dijital tasarım ve imalat için tam ölçekli bir Mimari Model Laboratuvarı oluşturmuştur. Laboratuvar, lazer kesici, CNC freze makinesi, matkaplar ve maket yapımı için kullanılan en yeni ekipmanlardan oluşmaktadır.

İktisat

Ekonomi Laboratuvarı

Ekonomi Laboratuvarı, ekonomik eğitimin ve yüksek kaliteli araştırmanın mevcut ihtiyaçlarını tam olarak karşılamaktadır. Ekonomi Laboratuvarı ve Matematik Laboratuvarı, SPSS, STATA ve R-dili ile donatılmış 20 adet bilgisayara sahiptir.

Ekonomi Laboratuvarının bilgisayarları öncelikle istatistiksel ve ekonomik analizler için kullanılır. Ayrıca muhasebe ve finans uygulamalarının yanı sıra elektronik tablo yazılımını kullanarak ekonomik verileri analiz etmek için de bu laboratuvarı kullanmak mümkündür.

Muhasebe ve finans dersleri ile ilgili olarak Ekonomi Laboratuvarında verilen dersler sırasıyla: Finansal Muhasebe, Yönetim Muhasebesi, İstatistiklere Giriş, Ekonometri, işletme finansmanı, Kurumsal Finansman, Yönetim Finansmanı ve Risk Yönetimidir.

Computer Sciences and Engineering

Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Laboratuvarı

Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği bölümünün şu an için 3 adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Laboratuvarların her biri bünyesinde aynı anda 25 öğrenci / bilgisayarı barındırabilmektedir. Üniversitemizin görüşü olabildiğince ücretsiz erişim sağlayan yazılım programlarını kullanmak olsa da laboratuvarlarımız IUS tarafından lisanslı alınan yazılım programlarının öğrencilerin müfredatı dahilinde kullanma imkânı sağlar. Buna ek olarak, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği bölümünün öğrencilerine elektronik ve donanımla ilgili gerekliliklerinden dolayı Elektrik Mühendisliği bölümüne ait ek bir elektronik laboratuvarı da imkanlarına sunulmuştur.

Bilgisayar laboratuvarı, VODAFONE Türkiye tarafından bağışlanan son teknoloji 25 masaüstü bilgisayar ile donatılmıştır. Laboratuvarın bilgisayarlarına LİNUX tabanlı bir işletim sistemi kurulmuştur. Bu laboratuvar ağ güvenliği ve işletim sistemlerini içermektedir.

International University of Sarajevo. Best Private University of Bosnia and Hercegovina

İletişim