Ufkun ötesinde, geleceğin önünde!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

ZAJEDNIČKE OSOBINE DJECE KOJA ŽIVE U DOMU

BaşlıkZAJEDNIČKE OSOBINE DJECE KOJA ŽIVE U DOMU
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2014
AuthorsHasanagic, A
JournalZbornik radova IPF-a
VolumeXI
Type of ArticleOriginalni naucni rad
Abstract

Djeca koja žive u domovima su djeca koja ili nemaju roditelje, ili nemaju adekvatne roditelje, odnosno roditeljsku skrb, u smislu da su ta djeca zanemarena, zapostavljena, zlostavljana  i sl., pa ih socijalna služba smiješta u institucije namijenjene brizi za djecu bez roditeljskog staranja.  

Metoda korištena u radu jeste analiza studija slučaja desetero djece smještene u ustanovi „Mala škola“ Vareš, čime je ustanovljeno je da postoje zajedničke osobine u vidu određenih predisponirajućih, održavajućih faktora te faktora okidača. Rezultati pokazuju da su kao zajedničke osobine pojavljuju nisko samopoštovanje, eksternalni lokus kontrole, slaba samo-efikasnost, nezreli odbrambeni mehanizmi, disfunkcionalne strategije suočavanja, osobito agresija, te depresivnost. Prisutni su i lični i kontekstualni faktori koji doprinose teškoj psiholološkoj i socijalnoj slici svakog djeteta, kao što su nesigurna privrženost, haotična porodična organizacija, bračni nesklad, odsustvo oca ili majke i sl.

Ovim radom se zapravo potvrdilo da su domska djeca vulnerabilna skupina djece koji zahtijeva ozbiljan rad i kontinuirano pružanje podrške u vidu umanjivanja predisponirajućih i održavajućih faktora, a jačanje pa čak i formiranje protektivnih faktora.