Ufkun ötesinde, geleceğin önünde!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

IUS Publications

Found 1 results
Tür [ Yıl(Asc)]
Filters: Yazar is Alisa Rasidovic  [Clear All Filters]
2013
A. Rasidovic ve Busatlic, S., «The new Digital Government in Turkey and in BiH». IUS, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 2013.