Ana içeriğe atla

Üniversite Hakkında

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi

Üniversite Hakkında

Saraybosna Eğitim Geliştirme Vakfı tarafından kurulan IUS, 2004/2005 akademik yılında hizmete girmiştir. Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da yer almaktadır.

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi

Vizyon

IUS’un vizyonu, kurucularının, akademik ve idari personelinin, öğrencilerinin ve tüm hissedarlarının ortak çabalarıyla, yüksek öğrenim ve araştırmada mükemmellik ve kalitenin merkezi konumunda uluslararası onaylanmış bir kuruluş olmaktır.

IUS, yaşam boyu öğrenme prensibine sahip, kültürlerarası yetkin, toplumların sosyo-ekonomik kalkınmasında iyi yetişmiş liderler olacak öğrencileri ile kalite ve mükemmelliğin adresi, lider, uluslararası bir yükseköğrenim kurumu ve araştırma merkezi olarak Balkanlarda doğuyu batıya bağlayan bir köprü vazifesi gören önemli bir merkez olmayı amaçlamaktadır. 

 

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi’nin Gerçekleştirmek İstedikleri

Bu stratejik plan IUS için önemli bir hedefi ortaya koymaktadır:

Yaygın biçimde bölgede ve Bosna-Hersekteki en iyi üniversite olarak ve aynı zamanda, tatbiki eğitim ve toplumsal ve güncel sorunlara tesirle içiçe olan temel bilginin özgür eğitimle harmanlandığı bir model üniversite olarak tanınmak.

Bunu gerçekleştirmek için IUS’un şunları yapması gerekmektedir:

 1. Üniversite için stratejik önemi haiz güçlü ya da potansiyel olarak güçlü akademik programlara odaklanmak ve her temel akademik grupta mükemmeliyet alanları sağlamak.
 2. Yeni birleşmeler, sınır ötesi yapılar ve üretken sinerjiler geliştirerek akademik birimler arasında daha büyük bağlantılar inşa etmek.
 3. Her bölüm için anahtar öğretim üyeleri, doktorasını yeni bitirmiş akademisyenler ve ‘yükselen yıldızların’ işe alımına öncelik verirken “çok yıllı” işe alım planları yaparak akademik kadronun boyutunu, kalitesini ve akademik kadroyu muhafaza etme süresini arttırmak (rekabetçi işe alım, terfi, değerlendirmeler).
 4. Altyapının stratejik odaklı ve uygun maliyetli iyileştirilmesini gerçekleştirmek ve araştırma kalitesini, bursları ve yaratıcılığı değerlendirmek ve takip etmek için daha iyi veriler, kıstaslar ve süreçler uygulamak.
 5. Üniversitenin akademik misyonunun gerçekleşmesi için önemli olan kaynakları idare eden, tertip eden ve denetleyen organizasyonel süreçleri ve yapıları iyileştirmek amacıyla stratejik odaklı değişimler gerçekleştirmek.
 6. Çok sayıda “en iyi” ve “en özel” öğrenciyi çekebilmek için öğrenci kabul esaslarını geliştirmek.
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi

Misyon

IUS’un misyonu, bilim, sanat ve teknoloji üreterek insanlığın yararına sunmak, serbest düşünen, katılımcı, paylaşımcı, değişime ve gelişime açık, bilgiyi kendileri ve toplum için önemli değerlere dönüştürme kabiliyetine sahip açık görüşlü bireyler yetiştirmektir. Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS), uluslararası eğitim ve araştırma kurumu kimliğiyle, geniş bir coğrafyadan gelen öğrencilerine huzurlu ve rahat bir eğitim ortamı sağlamak için bölgedeki ve diğer ülkelerdeki üniversitelerle işbirliği yapmaktadır.

IUS’un misyonu 7 açıdan şu şekilde sıralanabilir:

 • Kalite kültürünün devamlı gelişimi
 • Uluslararası Yükseköğrenim
 • Toplumda Yüksek Ahlaki Değerleri Uygulayabilecek Dürüstlük
 • Disiplinlerarası Programlar
 • Kültürlerarası Yetkinlik
 • Sivil Katılım
 • Kapsamlı Mükemmellik
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi

Hedefler

Dinamik ve ileriye dönük bir kurum olarak tasavvur edilen Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, şu özellikleri bünyesinde birleştirmeyi hedeflemektedir:

 • Modern bilimleri ve idari disiplinleri, temel ve sosyal bilimleri, beşeri bilimleri, sanatı, uygulamalı bilimleri ve mühendisliği kapsayan eğitim ve araştırma
 • Farklı ve etkileşimli bir müfredatın okutulması, dersler arasındaki geleneksel sınırlar arasında köprü oluşturmak, hızla değişen dünyada öğrencileri hayata hazırlamak
 • Özellikle bölgede demokratik ve çağdaş ekonomik kalkınma için disiplinlerarası çalışmaları desteklemek
 • Amerikan eğitim sisteminin, bilgi derinliğine sahip geleneksel Avrupa sistemi ile birleştirilmesi sonucu benimsenen verimlilik, organizasyon ve yaratıcılık
 • Akademik, sanayi ve hizmetler sektörü arasındaki bağlantıları arttıran bir araştırma enstitüsü kurmak
 • En yüksek akademik değerlere ve kriterlere bağlı kalarak dünyanın her yerinden öğrenci ve akademisyenlere açık olması
 • Diğer üniversitelerle akademik ve bilimsel işbirliği içerisinde olunması
 • Bölge toplumu ve kültürleri ile ilgilenen misafir akademisyenler için cazip koşulların sağlanması

Israrla bozulmak istenmesine rağmen Müslüman, Ortodoks, Katolik ve Yahudi geleneklerinin yüzyıllarca uyum içinde yaşadığı, huzur ve anlayışın hakim olduğu ve bu özel karakterin miras olarak kaldığı eşsiz bir şehirde bulunan bu üniversite, öğrencilere sanat ve bilim tarihi alanlarında eğitim vermekte ve araştırmaları desteklemek için olağanüstü fırsatlar sağlamaktadır. Bu durum, kültürel miras değerlerinin ve bilginin arttırılması suretiyle Bosna Hersek’in farklı medeniyetlerin buluşma merkezi olmasını sağlayacaktır.

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi

Tarihçe

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi(IUS), 2003 yılında kurulmuştur ve Balkanlardaki en büyük eğitim projelerinden biridir. Başlangıçta nispeten yeni bir akademik kurum olarak öğrencileri için uluslararası ve hoşgörülü bir ortam oluşturan IUS, gençlerin diğer arakadaşlari, profesörleri ve davetli konuşmacılar ile hem yeni bilgiler elde ettikleri hem de eski bilgi ve tecrübelerini paylaşma fırsatı elde ettikleri bir platform haline gelmistir. Geçen 12 yılda, yüksek öğrenim kurumlari yerli ve yabancı öğrencilere lisans, yüksek lisans ve doktora olmak üzere her seviyede iyi eğitim imkanları sunar hale gelmiştir. Üniversitemiz de yıllar boyunca güçlü bir şekilde gelişmiştir ve Bosna Hersek´te Avrupa eğitim standardlarını benimseyen ilk eğitim kurumları arasındaki yerini almıştır.

Lisans ve lisansüstü eğitimleri süresince öğrenciler, kaliteli entellektüel bir ortamda kendilerini geliştirme fırsatı bulurken, endüstri mühendisliğinden, bilgisayar bilimlerine, sanat ve sosyal bilimlerden, pedagojik bilimler, hukuk, beşeri ve yönetim bilimlerine kadar değişen alanlarda beş fakültede 21 farklı programdan birini seçebilme şansına sahiptirler. Mevcut durumda Uluslararası Saraybosna Üniversitesi´nde farklı kıtalardan dünyanın yaklaşık 47 ülkesinden lisans, yüksek lisans, doktora olmak üzere her seviyede toplam 2000 kadar öğrencisi bulunmaktadır.

Öğrenim görme ve mezun olma fırsatını elde edenler için IUS, hem dünyanın farklı ülkelerinden gelen hem de Bosna Hersek toplumunun vatandaşları olan öğrencilerine kazandıkları yeteneklerini başarılı ve güvenilir profesyoneller ve sorumlu vatandaşlar olarak kolaylıkla kullanabilmelerini mümkün kılmaktadır. Profesyonel olarak yüksek düzeyde sağladığı eğitimin yanı sıra IUS, özellikle kendi calışma ve başarılarının pekiştirilmesi, uluslararası üniversite toplulukları ile bağlantıda olma ve ceşitli programlar ve projeler aracılığıyla diğer üniversitelerle uzun dönem işbirliği gibi hususlara odaklanmaktadır. Bunu yaparken IUS, öğrencilere ve topluma yarar sağlayacak sürekli gelişim amacı taşıyan yenilikçi araştırma projelerine katılan ve kendi alanlarına kıymetli katkılarda bulunan üstün nitelikli ve kaliteli eğitimcileri ve idari personeli cezbederek bünyesinde görevlendirmeye calışmaktadır. 

14 çalışan ve 68 öğrenci ile eğitimine başlayan IUS, günümüzde, 15 ülkeden 200´den fazla tam zamanlı akademik ve idari personeli istihdam etmektedir. IUS projesine sarfedilen emek, yatırım ve tüm geçmiş calışmalar, engin, ferah ve anlamlı bir kampüs, çeşitli tesislerin inşaası, modern üniversite binaları, kütüphane, 2 tane konforlu öğrenci yurdu, modern bir araştırma merkezi ile iş imkanları ve Bosna Hersek toplumunun gelişimine katkıda bulunan IUS kapasitesinin sürekli gelişimi göz önüne alınarak değerlendirilmelidir.

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi

Güçlü Yanlarımız

Uluslararası ve Ulusal Tanınırlık

Uluslararası ve Ulusal Tanınırlık

Bağımsız Araştırma Ruhu

Bağımsız Araştırma Ruhu

Bologna Standartları ve AKTS Sistemi

Bologna Standartlarında ve Avrupa Kredi Transfer sisteminde öğretim.

THE Impact Sıralamarı

Üniversitemiz Bosna'da THE Impact Ranking'e dahil olan tek üniversitedir.

En İyi Özel Üniversite

Üniversitemiz Webometrics sıralamasında Bosna'nın en iyi özel üniversitesi seçilmiştir.

Burs İmkanları

Üniversitemiz %100, %50 ve %25 burs imkanları sunar.

İleri Düzey İngilizce

İleri Düzey İngilizce Hazırlık Programı.

Programlar arasında esnek geçiş

Üniversitemiz öğrenim programları arasında geçiş yapma olanağına sahiptir.

Sanat Galerisi

Üniversitemizde öğrencilerin ve sanatçıların sergilerini düzenleyebilecekleri modern bir Sanat Galerisi bulunmaktadır.

Üniversitemiz Hakkında

IUS'lu olmak neden
bu kadar ayrıcalıklı?

Hoşgeldiniz!

 

Benim Geleceğim, Benim Tercihim!

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi

"Bir düşünceyi kabul etmeden aklında tutabilmek, eğitimli bir zihnin işaretidir." - Aristoteles

International University of Sarajevo. Best Private University of Bosnia and Hercegovina

Featured Posts

İletişim