Ufkun ötesinde, geleceğin önünde!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Vakıf Başkanından

Vakıf Başkanından

Sevgili gençler,

Üniversite öğrenimi görmek, hayatımızı bilgi temeli üzerine inşa etmenin evrensel yöntemidir. Üniversiteler bilimin, sanatın, kültürün ışığını hayatımıza aktarırlar. Üniversite öğrenimi sadece bir meslek sahibi olma prosedürü değildir. Bunun çok ötesinde, kültürel zenginliği, bilişsel tutarlılığı ve entelektüel olgunluğu kazanmanın ve yaymanın yoludur.

Eğitim Geliştirme Vakfı olarak, Avrupa ve dünya gençlerine modern, üstün nitelikli ve seçkin bir üniversite kurma vizyonuyla harekete geçtik.

Temel hedefimiz, farklı coğrafyalardan ve kültürlerden gençleri, ortak insanlık değerleri etrafında buluşturmaktı. Sistemli bilgi üretimini, bilimsel erdemler ve terbiyeyi; küresel barışın en önemli unsurları kabul ediyoruz. Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'ni, bu değerlerle yükselen ve derinlik kazanan bir kurum olarak yapılandırdık.

Saraybosna'yı geleneksel ve modern medeniyetin buluştuğu, kaynaştığı, sembollerle yüklü bir şehir olduğu için tercih ettik. Evrensel değerlerin kök saldığı bu şehirde, geleceğe ilişkin umutların en gür şekilde yeşereceğini öngördük.

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi; 2003'ten beri, dünyanın dörtbir yanından gelen öğrencileri, uzman öğretim ve idari kadroları, teknolojik altyapısı, evrensel içerikli sosyalleşme kriterleri, çözüm odaklı yaklaşımları ve sürekli artan prestijiyle bir yoğunluk bölgesi haline geldi.

Bu niteliklerin fark doğuran önemini; bilgi ve iletişim çağının gençleri olarak en iyi sizler değerlendirebilirsiniz.

Selam ve sevgilerimle.

 

Hasan TOPALOĞLU

Eğitim Geliştirme Vakfı Başkanı