Your future now!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Upravljanje ljudskim potencijalima u sluzbi kvalitete u visokom obrazovanju

TitleUpravljanje ljudskim potencijalima u sluzbi kvalitete u visokom obrazovanju
Publication TypeConference Proceedings
Year of Publication2012
AuthorsDraganovic, V, Brankovic, A
Conference Name12 Hrvatska konferencija o kvaliteti
VolumeKvaliteta za najbolji ucinak
PublisherHrvatsko drustvo za kvalitetu
Place PublishedBrijuni
ISSN Number1334-7853
Abstract

Sažetak

 

Ovaj rad istražuje važnost upravljanja ljudskim potencijalima ustanovama visokog obrazovanja radi dostizanja standarda i smjernica kvalitete propisanih u Europskom prostoru visokog obrazovanja. Obrađena pitanja obuhvataju razlike u pristupu upravljanju tehničkim, administrativnim i nastavnim osobljem. Među ključnim istraživanim točkama u upravljanju nastavnim osobljem je motivacija, koja treba biti ostvarena razvojem rukovodnih sposobnosti. Bez odgovarajućeg rukovođenja je nesuvislo očekivati posvećenost organizaciji, koja je od presudne važnosti u dostizanju učinkovite provedbe standarda i smjernica u ustanovama visokog obrazovanja.

 

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN THE FUNCTION OF QUALITY IN HIGHER EDUCATION

 

Summary

 

This paper investigates the importance of human resource management in institutions of higher learning for the sake of meeting quality standards and guidlines prescribed in European higher education area. The issues discussed encompass the differences in approach to managing technical, administrative and academic human resources. through development of leadership skills. Without appropriate leadership it is implausible to Among the key points investigated in managing academic human resources is motivation, which shold be achieved expect organisational commitment, which is of crucial importance in achieving effective implementation of standards and guidlines in institutions of higher education.

URLhttp://issuu.com/kvaliteta.net/docs/rad13/1