Ufkun ötesinde, geleceğin önünde!
 • English
 • Bosanski
 • Türkçe

Bursluluk Sınavı ve Açık Ziyaret Günü

Bursluluk Sınavı ve Açık Ziyaret Günü

Tarih

Cuma, Mart 20, 2015 - 14:00

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi(IUS), her sene  4.sınıf lise öğrencileri için    bursluluk sınavını  başarıyla organize etmektedir. Bu sınav, öğrencilerin, bilgilerinin tanıtımını yapmak ve  aynı zamanda,Üniversitemiz’de eğitim   görmek amacıyla  uygun burs  veya okul ücreti üzerinde indirim hakkını  kazanmak için güzel bir fırsattır. IUS, bu seneki sınavı,   20 Mart (Cuma Günü) 2015  saat 14:00’te  düzenlemektedir. Sınav, iki alanı kapsamaktadır: Genel bilgi  ve Matematik. Öncellikle gençlere kaliteli bir eğitim vermek yoluyla yükseköğretimin  gelişmesine yönelen eylemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi(IUS),her sene üç  çeşit burs vererek ve  okul masraflarında indirim  yaparak, öğrencilere   ve taleplerine yardım etmektedir: 

 • BH’te ve bölgede en başarılı  lise  öğrencilerine;
 • Genel bilgi ve matematik   alanında giriş sınavından geçen ve listede en  iyi pozisyonda bulunanlara;
 • IUS’ta ilk öğrenim düzeyini  yüksek  not   ortalaması ile   tamamlayan öğrencilere; 

Öğrencilere verilen burslar/okul masraflarına indirimler   100%(IUS’ta tüm eğitim masrafları karşılanan) veya  10% ile  90% (eğitim masrafları kısmen karşılanan) oranında olabilir.Bu bursların amacı, gençlerin özel yetenekleri olan bilgilerin  ve kabiliyetin gelişmesine destek vermektir. Yukarıda belirlenen burs türleri,( İngilizce’de   derslerini  yoğun  bir şekilde  takip etmek zorunda olan adaylar için  İngilizce okulu da dahil  olmak üzere), IUS’un fakültelerinde dört senelik öğrenime  aittir.   2015 senesi için, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi(IUS),en başarılı öğrenciler için 1000’den fazla  burs  sağlamaktadır. Sınav dışında Cuma günü, IUS’’ta ‘ Açık Ziyaret Günü’ de düzenlenecektir. Bu günde öğrenciler, IUS’taki fakülteler ve tüm öğrenim programları hakkında daha fazla bilgi alabileceklerdir. 

Sınava grime şartları aşağıdaki gibidir: 

 • BH  veya bölgesel  vatandaşları ( Sırbistan,Kara Dağ,Slovenya,Hırvatistan, Kosova,Makedonya);
 • Lise mezunları  veya liseyi tamamlayan  diğer adaylar(yaş dikkate alınmadan);
 • Adayların, sınava bir kere girme hakkı bulunmaktadır;
 • Sınava   girerken, adaylar  yanlarında  nufüs cüzdanını  veya başka bir kimlik  bulundurmalılardır; 

Adayların, sınava girmek için http://stipendija.ius.edu.ba/. adresine baş vuru yapmaları gerekir. Sınav sonuçları, sınav sonrası 5 gün içinde IUS web sayfasında veya IUS’un panosuna açıklanmış olacaktır. Sınava girmek  ücretsizdir.

 • English
 • Bosanski
 • Türkçe