Ufkun ötesinde, geleceğin önünde!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

ULUSLARARASI 15 TEMMUZ ve DARBELER SEMPOZYUMU

ULUSLARARASI 15 TEMMUZ ve DARBELER SEMPOZYUMU

Tarih

Perşembe, Ekim 26, 2017 - 09:15 to Cumartesi, Ekim 28, 2017 - 17:30

KÜRESEL ETKİLER, MEDYA VE DEMOKRASİ

15 Temmuz 2016, Türkiye demokrasi tarihinin en önemli dönüm noktalarından biridir. Türk Ordusu’na sızan Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi bir grup, Türkiye Cumhuriyeti’nin seçilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve seçilmiş hükümetini devirmeye yönelik darbe girişiminde bulunmuştur. Bu girişim, 23 Ocak 1913 Bâb-ı Âli Baskını’ndan bu yana ülkede süregelen askeri darbe girişimlerinin sonuncusudur. Darbe girişimi halkın direnişiyle engellenmiş, hem Türkiye hem dünya için örnek oluşturacak sivil direniş pratiği geliştirilmiştir. 

Türkiye darbeler tarihinde ilk kez sivil siyasal liderliğin, medyanın ve halkın kararlı ve cesur direnişi sayesinde 15 Temmuz darbe girişimi püskürtülmüştür. Direniş sırasında 249 şehit verilmiş; 2193 silahsız sivil vatandaş ağır silahlarla yapılan saldırılar nedeniyle yaralanmıştır. 
Darbe girişiminin hemen ardından vatandaşlar kent meydanlarında toplanarak gerçekleştirdikleri demokrasi nöbetleriyle dünya demokrasi tarihinin en önemli sivil protestosunu ve direnişini ortaya koymuşlardır. 15 Temmuz direnişi ve demokrasi zaferi, dünyada kronikleşen askeri müdahaleler ve darbeler tarihi için de yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Askeri darbeyi kabullenme ve kaderine razı olma iradesi, devletin resmi kurumlarının ve medyanın dirayeti ve onların teşvik ettikleri halk hareketiyle önlenmiştir. 15 Temmuz Direnişi, bütün dünya ülkelerinin ve özellikle müesses küresel nizamın kıskacında bulunan geri kalmış ya da gelişmekte olan ülkelerin örnek alması gereken bir demokratik mücadele yöntemi olarak değerlendirilmektedir. 

15 Temmuz’un küresel ölçekte etkilerinin değerlendirilmesi, askeri darbe geleneğinin Türkiye’de ve dünyada katılımcı tam demokrasi çerçevesinde değerlendirilmesi, medyanın rolünün irdelenmesi, günümüzün askeri darbe anlayışlarının yönlendirici faktörlerinin tespit edilmesi, farklı dış politika yapıcılarının darbe yapılan ülkelerdeki etkilerinin analiz edilmesi, yeni askeri darbe teşebbüslerinin önlenmesi için yapılması gereken hamlelerin öngörülmesi önem arz etmektedir. 

Sempozyuma; devlet adamları, bilim insanları, kanaat önderleri ve medya mensuplarından oluşan davetli konuşmacıların yanı sıra ulusal ve uluslararası akademik camiadan bildiriler kabul edilecektir. Sempozyum dili Türkçe ve İngilizce  olup, her iki dilden gönderilecek bildiriler değerlendirmeye alınacaktır.

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe