Ufkun ötesinde, geleceğin önünde!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Mütevelli Heyeti Başkanının Mesajı

Mütevelli Heyeti Başkanının Mesajı

Sevgili Gençler,

Geleceğinizi şekillendirecek olan önemli bir seçim döneminde bulunuyor­sunuz. Üniversite ve alan seçiminizi yaparken pek çok kriteri gözönüne almanız gerekecek. Hızla gelişen ve değişen dünyamızda bilginin dolaşımı ve paylaşımı çok kolaylaştı. Bu durum eğitim alacağınız kurumların sunduğu ortam, imkanlar ve benimsediği yaklaşımlar arasındaki farkların önemini artırıyor. Bu bakımdan alan seçiminiz kadar, eğitim kurumu seçiminiz de önem kazandı.

Eğitimi Geliştirme Vakfı olarak; Avrupa’nın merkezinde, modern çağın ve bilgi teknolojile- rinin tüm gereklerini yerine getirmeyi amaçlayarak, çağdaş bilgi toplumuna bilgisi ve üretimiyle değer katacak mezunlar yetiştirmek için bir üni­versite kurduk.

Sizleri; bulunduğu konum, eğitim yaklaşımları, akademik kadrosu, farklılıklara saygılı, özgür, paylaşımcı, katılımcı, etkileşimli öğrenme, yenilikçilik ve sürekli kurumsal gelişim gibi değer ve ilkeleri benimsemesi ile farklılaşan bir üniversitede, seçkin öğrenciler arasındaki yerinizi almaya davet ediyorum. Geleceğin mükem­mellik merkezlerinden birinde buluşmak ümidiyle hepinize başarılar diliyorum.

 

Prof. Dr. Hasan Zuhuri SARIKAYA

Mütevelli Heyeti Başkanı