Skip to main content

OBAVJEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU - FAKULTET UMJETNOSTI I DRUŠTVENIH NAUKA

14.07.2022

FAKULTET UMJETNOSTI I DRUŠTVENIH NAUKA

 

  • KOMISIJA ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U ZVANJE SARADNIK ASISTENT ZA UMJETNIČKU OBLAST VIZUELNA UMJETNOST    

 

 

U skladu sa članom 106. stav (5) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 33/17, 35/20 , 40/20 i 39/21), Komisija imenovana odlukom Vijeća Fakulteta umjetnosti i društvenih nauka broj: IUS-FASS-05-1890/22, od 14.07.2022. godine dostavlja slijedeće

 

 

OBAVJEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU

 

 

Obavještavamo Vas da će pristupno predavanje na Fakultetu umjetnosti i društvenih nauka biti održano u okviru redovne procedure izbora u umjetničkonastavno zvanje asistenta za umjetničku oblast Vizuelna umjetnost za kandidate koji nisu ranije sudjelovali u realizaciji nastavnog procesa na visokoškolskoj ustanovi.

 

Tema pristupnog predavanja: Design Thinking, and Creative Process

Datum održavanja pristupnog predavanja: Utorak, 19.07.2022. godine

Mjesto održavanja pristupnog predavanja: VACD TV studio, zgrada A, -1 sprat

 

Pristupno predavanje će se održati prema slijedećem rasporedu:

 

  1. 10:00 - Dženeta Valjevac;
  2. 10:30 - Azra Subašić;
  3. 11:00 – Ermina Ušanović;
  4. 11:30 – Nasiha Hasić.

 

           

Kandidati navedenu temu mogu prilagoditi svom području djelovanja i interesovanja, te predavanje ne bi trebalo trajati duže od 35 minuta.

 

Sve upite vezane za navedeno pristupno predavanje, kandidati mogu poslati predsjedniku komisije za izbor kandidata, Doc. Muhammedu Yasiru Gözu na email: myasirgoz@ius.edu.ba

 

Pozivamo sve zainteresirane studente da uzmu učešće u pristupnim predavanjima kandidata.

 

International University of Sarajevo - The best private university in Bosnia and Herzegovina

Contact