Moja budućnost! Moj izbor!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Odbrana magistarske teze: Muhammed Ali Kutlay

Odbrana magistarske teze: Muhammed Ali Kutlay

Datum:

Četvrtak, Septembar 6, 2018 - 13:40

 

 

Na osnovu člana 20. Pravila studiranja na drugom ciklusu studija na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu, Fakultet prirodnih i tehničkih nauka

OBJAVLJUJE

MUHAMMED ALI KUTLAY, student II ciklusa studija na studijskom programu Računarske nauke i inžinjering, braniti će završni rad pod naslovom:

CLASSIFICATION OF MALICIOUS SOFTWARE USING MACHINE LEARNING METHODS

u utorak, 11.09.2018. godine sa početkom u 10.00 sati, u prostorijama FENS Sale za sastanke.

Odbrana je javna i istoj se može prisustvovati.

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Obavještenja

2019-07-01 14:46

2019-07-01 14:39

2019-07-01 14:29

2019-07-01 14:22

2019-11-12 10:38

2019-11-04 09:59

2019-10-31 13:46

2019-09-23 11:32

2019-09-18 13:32

2019-09-16 15:53

2019-09-12 10:47

2019-09-12 10:46

2019-09-12 10:44

2019-09-12 10:42

2019-09-12 10:40

2019-09-05 11:28

2019-08-30 09:30

2019-08-30 09:24

2019-08-30 09:23

2019-08-30 09:22

2019-08-30 09:21

2019-08-30 09:19