Moja budućnost! Moj izbor!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Odbrana magistarske teze: Muhammed Ali Kutlay

Odbrana magistarske teze: Muhammed Ali Kutlay

Datum:

Četvrtak, Septembar 6, 2018 - 13:40

 

 

Na osnovu člana 20. Pravila studiranja na drugom ciklusu studija na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu, Fakultet prirodnih i tehničkih nauka

OBJAVLJUJE

MUHAMMED ALI KUTLAY, student II ciklusa studija na studijskom programu Računarske nauke i inžinjering, braniti će završni rad pod naslovom:

CLASSIFICATION OF MALICIOUS SOFTWARE USING MACHINE LEARNING METHODS

u utorak, 11.09.2018. godine sa početkom u 10.00 sati, u prostorijama FENS Sale za sastanke.

Odbrana je javna i istoj se može prisustvovati.

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Obavještenja

30 Juli

24 Februar

17 Februar

05 Februar

27 Januar

21 Januar

19 Januar

15 Januar

14 Januar

31 Decembar