Skip to main content
     
     

Posadimo drveće

“Ako posiječeš drvo, ubiješ jedan život. Ako sačuvaš drvo, sačuvao si jedan život. Ako posadiš drvo, posadio si jedan život.”

Dragi studenti i osoblje IUS-a,

IUS sistematično radi na poboljšanju ne samo svog akademskog rada, nego se trudi i doprinijeti dobrobiti društva. Važan princip Strategije IUS-a za period 2022/2026. su i Ciljevi održivog razvoja (SDG) UN-a, koji su nacrt kako ostvariti bolju i održiviju budućnost za sve.   

U skladu sa Ciljevima održivog razvoja, IUS organizuje akciju pošumljavanja u saradnji sa KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. kako bi potakao sadnju novog drveća i doprinio uspostavljanju boljih okolišnih uslova u Kanotu Sarajevo. Drveće smanjuje klimatske promjene, pročišćava zrak, sprečava zagađenje vode i kontroliše eroziju tla. 

Budite dio ove akcije i vratimo prirodi barem dio onoga što uzimamo od nje.