Moja budućnost! Moj izbor!

Odbrana master rada: Amir Kishk

Odbrana master rada: Amir Kishk

Datum:

Srijeda, Januar 24, 2018 - 10:44

 

FAKULTET MENAMENTA I JAVNE UPRAVE

-          D E K A N    -

 

Broj: IUS-FBA-07-176/2018

Datum: 23.01.2018. godine

 

 

U skladu sa članom 71. Zakona o visokom obrazovanju u Kantona Sarajevo i članom 20. Pravila studiranja drugog ciklusa studija na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu, Dekan Fakulteta menadžmenta i javne uprave, izdaje sljedeće

 

 

 

OBAVJEŠTENJE

 

 

I

Student drugog ciklusa studijskog programa Međunarodni odnosi AMIR KISHK, branit će završni magistarski rad pod nazivom: “Egyptian-Gulf Cooperation Council Relationships in the beginning of the 21st century: The case of Egyptian-Saudi Arabian Relations - dana 31.01.2018. godine u 10:00 sati u prostoriji za sastanke na Fakultetu menadžmenta i javne uprave.

 

 

II

Odbrana magistarskog rada je javna.

 

 

 

 

 

 

D E K A N

 

Prof. dr. Sencer Yeralan

 

 

 

Dostavljeno:

  1. Članovi komisije
  2. Student
  3. Studentska služba
  4. a/a

 

 


 

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe