Skip to main content
     
     

Sedmica održivog razvoja u BiH 2022.

Fokus na održivoj budućnosti u periodu kriza  

 

Sada je vrijeme za pametne odluke

 

Sedmica SDG-a u Bosni i Hercegovini (BiH) je državna platforma za sastanke, konsultacije i diskusije koja podržava promociju SDG-a u zemlji. SDG Sedmica u BiH je instrument UN-a za podršku SDG Vijeću u BiH u podizanju svijesti i uključivanju ključne publike u diskusije o novim trendovima koji vode ka implementaciji Agende 2030 u BiH.  

 

Sedmica održivog razvoja 2022 u BiH održat će se od 07. do 14. oktobra 2022. godine. 

Kalendar događaja pogledajte ovdje 

 

Pozivamo osoblje i studente IUS-a da učestvuju u događajima koji se održavaju tokom Sedmice održivog razvoja kako bi se povećalo učešće IUS-a u provođenju Ciljeva održivog razvoja i na taj način pomognu u rješavanju međusobno povezanih rizika sa kojima se suočavamo u BiH.